Viktig ved transport av dyr i varmt vær

Publisert 09.11.2012     Sist endret 15.08.2016
Foto: Mattilsynet

Høye temperaturer, særlig i kombinasjon med høy luftfuktighet, resulterer raskt i dårlig velferd for dyr under transport. Her får du få noen gode råd for å unngå at dyr skal lide i varmen.

Selv om Norge med sine relativt moderate sommertemperaturer ikke representerer samme utfordring som land lenger sør i Europa, er faren for at dyr lider under transport på varme sommerdager til stede. Når dyretransporter med utilstrekkelig ventilasjon står stille i varmen gir det raskt uutholdelige forhold for dyrene. Mattilsynet gir råd om dyretransport i varmt vær tilpasset norske forhold med bakgrunn i informasjon fra Det engelske departementet for miljø, mat og landbruk (DEFRA).

Hva sier regelverket?

Transportregelverket pålegger transportøren/dyretransportsjåføren å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte dyrene mot ekstreme temperaturer under transport. Dette gjelder også under lasting og lossing av dyra.

Kravene til temperatur og ventilasjon i transportmidler varierer med reisens varighet. For korte reiser (under åtte timer) er det krav om at temperaturen inne i transportrommet ikke skal overstige 35 ºC for storfe og gris, og 32 ºC for småfe. For fjørfe og gris er det krav om kontinuerlig registrering av temperatur. Regelverket inneholder også krav om at det skal være mulighet for mekanisk ventilasjon i form av elektriske vifter eller lignende som kan kobles inn ved behov, for eksempel når transportmidlet står i ro.

Ved næringsmessig transport over åtte timer er det krav om at temperaturen ikke skal overskride 30 ºC, og det er spesifikke krav til kapasitet når det gjelder ventilasjonssystem. Disse kravene gjelder for storfe, småfe, svin og hest.

De angitte temperaturkravene bør legges til grunn også ved transport av fjørfe og hest. 

Som nevnt under kan dyrenes toleranse for høye temperaturer variere, blant annet med luftfuktighet. Dersom dyrene viser tegn på overoppheting til tross for at de gjeldende temperaturkravene er overholdt, må det treffes tiltak for å beskytte dyrene ytterligere.

Det er viktig å merke seg at temperaturen inne i en dyretransportbil som ikke reguleres av klimaanlegg, ofte vil være minst 5 ºC høyere enn utendørs temperatur.

Temperatur og luftfuktighet

Dyr kvitter seg med varmeoverskudd blant annet ved å svette og/eller pese. Når luftfuktigheten er høy, hemmes effekten av svetting og pesing fordi fordampningen som avkjøler dyret hemmes. Ved planlegging av turen og underveis, må derfor luftfuktigheten vurderes i forhold til temperatur for å unngå at dyrene utsettes for overoppheting. DEFRA bruker følgende tabell for å vise kombinasjoner av temperatur og luftfuktighet som antas å føre til samme belastning på dyrene. En temperatur på for eksempel 26 ºC ved 75 % luftfuktighet har samme effekt på dyrene som 31 ºC ved 25 % luftfuktighet. Tatt i betraktning at både temperatur og luftfuktighet normalt vil være høyere inne i transportrommet enn utendørs, er dette forhold det er viktig å være oppmerksom på når man transporterer dyr i varmt sommervær, også i Norge.

Temperatur (ºC)3531282624
Luftfuktighet (%)0255075100

 

Forholdsregler ved transport i varmt vær

  • Hold deg oppdatert om forventet temperatur på strekningen du planlegger å transportere dyrene. F. eks på nettstedet yr.no. Planlegg reisen nøye og med tanke på å unngå forsinkelser og stillstand. På varme dager bør man vurdere å transportere dyrene på de kjøligere tidene på døgnet, uten at maksimal tillatt transporttid overskrides.
  • Parker der temperaturen er lavere (i skygge, vind, fuktighet) hvis mulig.
  • Sørg for å ha et velfungerende ventilasjonsanlegg som virker både når bilen kjører og står stille.
  • Inspiser dyrene oftere i varmt vær for å oppdage eventuelle tegn til overoppheting.
  • Reduser dyretettheten med minst 30 %. For fjørfe og evt. andre dyr i kasser, kan det være nødvendig å fjerne noen rader for å skape mer fritt luftvolum i lasset.

Tilby dyrene vann

Svin har ikke svettekjertler og er spesielt utsatt for overoppheting. Avkjøling med vann som dusjes på dyrene er en mulighet, men vær klar over effekten av økt luftfuktighet kombinert med temperaturer over 24 ºC.

Hunder må ikke etterlates i bil

Hvert år blir hunder som etterlates i biler på varme dager utsatt for overoppheting som fører til store lidelser og i verste fall død. Etterlat aldri hunden i bilen i sola. Må du forlate hunden et kort øyeblikk, parker i skyggen og sørg for ventilasjon. Husk at solen flytter seg, og at det raskt kan bli for varmt også i en bil som ikke står direkte i solsteken.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.