Transporterer du rein med bil eller henger? Da kan det hende du må ha et kompetansebevis

Publisert 13.12.2018     Sist endret 04.01.2019

Det kan være en stor påkjenning for et dyr å bli transportert, og det er flere hensyn som må tas for å sikre at dyrevelferden er ivaretatt under transport. I noen sammenhenger kreves det derfor eget kurs før du har lov til å transportere levende dyr.

Hvem trenger kompetansebevis for å transportere dyr?

Skal du transportere dyr som en del av en næring må du ha fullført kurs og mottatt kompetansebevis. Eksempler på næringsmessig transport er transport til slakteri, transport av andres dyr mellom beiter og transport i forbindelse med turisme.

Det finnes noen unntak. Du behøver ikke kompetansebevis hvis du driver hobbybasert transport. Eksempler på dette er transport av kjørerein til bruk i reinkappkjøring. Du trenger heller ikke kompetansebevis for transport av egne dyr mellom beiter. Som ‘egne dyr’ regnes også andres dyr i samme siida som transporteres som en del av et arbeidsfellesskap.

Alle som transporterer dyr har ansvar for at dyrene har det bra under og etter reisen

Det er stressende for dyrene å bli transportert, og særlig på våren er det ikke en selvfølge at alle dyrene klarer seg etter å ha blitt transportert. Etter transport er det viktig at alle dyrene får tilsyn for å være sikker på at ingen har blitt skadet. Det er ditt ansvar som dyreeier å ha nok tilsyn med dyrene til at du kan være sikker på at de klarer seg godt etter transport.

Er du i tvil om du behøver kompetansebevis kan du kontakte Mattilsynets avdelingskontor på, tlf 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?