Transport av dyr til beite

Publisert 27.08.2012     Sist endret 13.12.2018

Transport av dyr i næringsmessig dyrehold til og fra beite, er å betrakte som næringsmessig transport. Reglene i forskrift om næringsmessig transport må derfor være oppfylt.

Når dyreeier selv transporterer dyr til beite, er det likevel noen unntak fra regelverket. Det er for eksempel ikke krav om journalføring (transportdokumenter), og det er ikke nødvendig å være godkjent transportør eller krav om at sjåføren skal ha kompetansebevis. De fleste av kravene til transportmidler og håndtering og stell av dyrene er imidlertid tilsvarende kravene for annen næringsmessig transport.

Dersom du leier transportør til å gjennomføre beitetransporten, gjelder de samme kravene som for annen næringsmessig transport av dyr.

For transport av andre dyr til beite (for eksempel hest som ikke holdes i næringsmessig hestehold) gjelder reglene for transport av hobbydyr, med mindre du leier inn transportør som gjennomfører oppdraget. I slikt tilfelle gjelder reglene for næringsmessig transport, fordi all transport som gjennomføres av transportør som får betalt for oppdraget er å betrakte som næringsmessig transport.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyretransport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer