Hvilke krav gjelder for dyretransportmidler som brukes til og fra beite?

Publisert 12.09.2014     Sist endret 12.09.2014

For transport av egne dyr til og fra beite gjelder kun begrensede deler av transportregelverket. Her følger en kortfattet oppsummering av hvilke krav som gjelder for transportmidler som benyttes til slik transport.

Transport av egne dyr til og fra beite er omfattet av forskrift om næringsmessig transport av dyr. Det er likevel en del av kravene i forskriften som ikke gjelder for slik transport, fordi regelverket gjør unntak for beitetransport av egne dyr.

Transportmiddelet som benyttes skal være egnet til å transportere dyrene på forsvarlig måte. Dette gjelder for alle transportmidler, uavhengig av type transport.

I vurderingen av hvor vidt transportmidlet er egnet til bruk for transport av dyr er det særlig noen momenter vi ønsker å understreke. Disse er listet under, men vi vil understreke at dette ikke er en uttømmende liste over kravene i forskriften.

Hvis du likevel er i tvil om du kan bruke tilhengeren din til transport av dyr, må du kontakte Mattilsynet der du bor.

  • Transportmidlet må være sikret mot at dyr kan rømme
  • Gulvet og veggene må være sterk nok til å tåle belastning fra dyrene
  • Det må ikke være fare for at dyr klemmes fast eller at de kan skade seg på skarpe kanter eller lignende
  • Gulvet må være sklisikkert
  • Det må være mulig å komme til dyrene under transport for å gi dem nødvendig tilsyn og stell
  • Transportmidlet må ha lastelem dersom dette er nødvendig for å kunne håndtere dyrene på forsvarlig måte ved lasting og lossing
  • Det må være tilstrekkelig luft/ventilasjon i transportmidlet. I mange hengere er dette ikke en aktuell problemstilling fordi de er mer eller mindre åpne med vegger av nettinglignende materiale.

Dersom du har et transportmiddel med tette vegger og tak, og transporten går over strekninger på mer enn 50 km, gjelder det spesifikke krav til ventilasjon.

  • Transportmidlet må være merket med angivelse av at det inneholder levende dyr dersom beitetransporten går over strekninger på mer enn 50 km

Det er ikke krav om at transportmiddelet skal være godkjent av offentlig myndighet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontakt distriktskontoret nærmest deg via sentralbord på 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

Kontakt distriktskontoret nærmest deg via sentralbord på 22 40 00 00.