Høring: Utkast til VKM bestilling om risiko for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge

Publisert 21.03.2022     Sist endret 21.03.2022

Det har i flere år blitt innført fasan og rapphøns til Norge fra oppdrettere i andre land for utsett i naturen, samt en utstrakt utsetting fra egne oppdrettsanlegg i Norge. Formålet har vært, utsetting i naturen for senere utøvelse av jakt, trening av fuglehunder, og gjennomføring av jakthundprøver. Fuglene har hatt liten evne til å overleve vinteren, og det har derfor vært gjort nye utsett hvert år.

I 2021 ble det gitt avslag på alle søknader om utsetting av fasan og rapphøns i Norge. Da med begrunnelse i negative påvirkninger på naturmangfold og brudd på dyrevelferdsloven. Avslagene ble påklaget av aktørene. Klima og Miljødepartementet (KLD) behandlet klagene og gav dem medhold, og gav dermed tillatelse til utsetting. KLD tydeliggjorde i sin vurdering at det trenges ytterligere kunnskap om påvirkninger på naturmangfold og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns.  

KLD og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrehelse og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder og lavlandsprøver. Tilsvarende forhold rundt innførsel og oppdrett skal også vurderes.

Med denne bakgrunnen, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM gi en vurdering av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge.

Utkastet til bestilling blir lagt ut på en høring med kort høringsfrist. Vi er interesserte i tilbakemeldinger dersom dere mener at det er feil i faktabeskrivelsen av aktiviteten, og dersom dere mener at det er relevante spørsmål som mangler i bestillingen.

Rapporten fra VKM vil være ett av flere grunnlag som vil bli lagt til grunn når vi skal vurdere videre håndtering av saken. Et eventuelt forslag til nytt regelverk vil bli sendt på høring når det er klart.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av bestilling

 

 28.03.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fuglehundklubbenes Forbund 28.03.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristel Halvorsen Foss seniorrådgiver / veterinær Mattilsynet, Hovedkontoret, seksjon for dyrevelferd, e-post: kristel.Halvorsen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 85 25