Forsøksdyr

Publisert 25.01.2021     Sist endret 21.10.2022

Alle som skal bruke dyr i forsøk må få tillatelse av Mattilsynet før de går i gang med forsøket.

Det er ikke lov å benytte dyr i forsøk hvis man kan oppnå samme kunnskap uten bruk av dyr. Det skal alltid benyttes så få dyr som mulig. Forsøket skal alltid utføres slik at dyrevelferden er best mulig under forsøket.

Forskriften om bruk av forsøksdyr har to hovedformål:

  • Bedre dyrevelferden for dyr i forsøk
  • Fremme prinsippet om 3R: Erstatning (Replacement), Reduksjon (Reduction), Forbedring (Refinement).

Se Norecopas nettside om 3R

Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr er Norges rådgivende organ for Mattilsynet og dyrevelferdsenhetene i saker som angår bruk av forsøksdyr i Norge.

Liste over godkjente søknader

  • Her finner du forsøkssammendrag fra alle søknader om forsøk på dyr som Mattilsynet har godkjent. Du finner også etterevalueringer av betydelig belastende forsøk.

Kontakt oss

  • Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss gjerne og gi beskjed om hva du synes mangler. Nettsiden er under utvikling, og innspill fra deg som bruker siden er viktig.