Forsøksdyr

Publisert 30.05.2012     Sist endret 15.04.2019

Alle som skal bruke dyr i forsøk må få tillatelse av Mattilsynet før de går i gang med forsøket.

Det er ikke lov å benytte dyr i forsøk hvis man kan oppnå samme kunnskap uten bruk av dyr. Det skal alltid benyttes så få dyr som mulig. Forsøket skal alltid utføres slik at dyrevelferden er best mulig under forsøket.

Stortinget ga i mai 2015 samtykke til at EU-direktivet (direktiv 2010/63/EU) om bruk av forsøksdyr kan innlemmes i EØS-avtalen. Fra 1. juli 2015 er det Mattilsynet som behandler søknader om bruk av forsøksdyr i Norge.

Forskriften om bruk av forsøksdyr har to hovedformål:

  • Bedre dyrevelferden for dyr i forsøk
  • Fremme prinsippet om 3R: Erstatning (Replacement), Reduksjon (Reduction), Forbedring (Refinement).

Se Norecopas nettside om 3R

Liste over godkjente søknader

  • Her finner du forsøkssammendrag fra alle søknader som Mattilsynet har godkjent.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

  • Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss gjerne og gi beskjed om hva du synes mangler. Nettsiden er under utvikling, og innspill fra deg som bruker siden er viktig.