Sammendrag fra godkjente søknader

Publisert 03.11.2016     Sist endret 04.11.2016

Her finner du forsøkssammendrag fra alle søknader om forsøk på dyr som Mattilsynet har godkjent.

En tabell over skjemaer
ProsjekttittelGodkjenningsdatoID

Hjortens og rådyrets områdebruk, klima og forvaltning 27.12.201611120
Effects of oxidative DNA repair deficiency on mitochondrial function in mouse models of Alzheimer's disease 23.12.201610440
Effects on feeding rates and feeding frequencies on growth and cataract development of Lumpfish (Cyclopterus lumpus L.).22.12.201610435
Inotropisk behandling av akutt iskemisk hjertesvikt22.12.201610734
Tagging of Nile tilapia (Oreochromis niloticus).21.12.201610427
Bruk av beta-blokkere i behandlingen av prostatakreft21.12.201610183
Plin transgenic mice - Breeding and diet interventions20.12.201610901
Styrkebestemmelse av meningokokk B vaksiner. DF2017/0120.12.201610503
Utprøving av forlenget behandling etter nervegassforgiftning for å hindre utvikling av hjerneskader hos tilsynelatende symptomfrie rotter (copy) (copy)19.12.201611434
Evaluering av immunrespons indusert av Vaccibody neoantigen vaksiner19.12.201610622
Bestemmelse av optimalt vaksineringsregimet med Vaccibody neoantigen vaksiner 16.12.201610910
Smitte av Psoroptes ovis fra lama til sau15.12.201611116
Terapeutisk tumor-challenge forsøk med Vaccibody DNA neoantigen vaksiner 15.12.201610929
Navigert bronkoskopi med styrbart og sporbart kateter14.12.201610794
Kardioprotektive effekter av et nytt peptid - i type 1 diabetiske mus14.12.201610414
Avl av NOD SCID gamma mice13.12.201610679
Breeding of CD100 gene modified lines and controls 12.12.201610426
Investigation of the mechanisms involved in the transport and deposition astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua)08.12.20168817
Broader antibody responses to HA08.12.201611043
Macro-recombination in Streptococcus pneumoniae 08.12.201610515
Clonal salmon – Vaccination and infection response variability08.12.201610509
Aeromonas salmonicida in Zebrafish08.12.201610507
Pulsatile dynamics of the optic nerve sheath as a non-invasive marker of intracranial pressure: An experimental study06.12.201610492
Breeding of AC knockout mice with transgenic mice expressing a cAMP sensor called pmEpac06.12.201610308
Smittemodell nekrotiserande enteritt kalkun04.12.201610491
Natriuretiske peptider i behandlingen av hjertesvikt02.12.201610102
Optogenetisk kindling modell for epilepsi01.12.20169594
Analysis of a possible role of the mitochondrial Nipsnap family of proteins in the development of zebrafish.01.12.20169000
Stabilitet av sporelement i skjell hos laks (Salmo salar) - effekter av tilbakevandring til ferskvann01.12.201610986
Samspillseffekter av fremmedstoff, biotilgjengelighet og akkumulering i sebrafisk - del 230.11.201610439
The role of Hedgehog, Wnt and LGR-receptor induced signalling in stem cells, tumour development and progression30.11.201610038
Efficacy and GLP safety test of IPN vaccine 29.11.201610504
Kardiometabolske effekter av NOX2 i diett-induserte insulin resistente mus (copy)29.11.201610501
Age associated endothelial function and cardiovascular health in divers: a rat model 29.11.201610416
The impact of imbalance in alkyladenine DNA glycosylase on mouse brain development, cognition, behaviour and response to ischemic injury28.11.20169591
IL-32 og myelomatose27.11.201610517
Antiangiogenesebehandling av eksperimentelle metastaser i atymiske mus27.11.201610422
Effekt av avlusingstemperatur på velferd til laks25.11.201610519
Bedøving og avliving av rensefisk24.11.201610987
AHUS fusjonsprosjekt: Immunisering for isolering av miltceller for in vitro produksjon av monoklonalt antistoff spesifikk for N-terminale- og C-terminale enden av mid-domain Amyloid beta petider.24.11.201610733
Development of challenge model for pathogen X.24.11.201610496
Effect of temperature and oxygen saturation on smoltification, growth and immune response in vaccinated and unvaccinated A. salmon23.11.201610182
Vitamin K metabolism22.11.20169132
Direkte måling av aktiverte HPA-1a-spesifikke CD4 T celler ved bruk av pL33-HLA-DR52a multimerer22.11.20168753
Titrering av tumor celle dose med B16-F10 og CT26 tumor modeller22.11.201610913
Model establishment, Characterization and Evaluation of treatment effect of chemotherapy in treatment-resistant breast cancer xenograft22.11.201610296
Environment enrichment to improve cognition and survival of stocked Atlantic salmon22.11.201610034
Automatisert radiotelemetri av trekkfugler. 18.11.20168748
Effekt av fiskestørrelse og -tetthet på velferd og prestasjon hos rognkjeks (copy)17.11.201611047
Massemerking av NVG-sild for bruk i bestandsvurdering og rådgivning16.11.201610495
HLAII transgenic mice16.11.201610429
MR-studier av humant tumorvev i atymiske mus09.11.201610300
SAV overlevelse/virulens07.11.201610419
Produksjon av lakselus copepoditter (copy)04.11.201610518
Pulsed exposure of Northern shrimp (Pandalus borealis) to salmon lice treatments04.11.201610431
Evaluating ultrasound treatment in rats and mice for drug delivery purposes02.11.201610171
Mutasjoner som kan forklare Sturge-Weber syndrom01.11.201610417
Ernæringsstatus og holdbarhet hos vedlikeholdsforet levendelagret torsk01.11.201610187
Efficacy of 5 diets on settlement and development of the sea louse Lepeophtheirus salmonis on Atlantic salmon31.10.201610299
MI induced arrhythmias - a pilot study31.10.201610108
Rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)- antibiotika27.10.201610178
Rensefisk og lys -del 224.10.201610428
Gjellescoring under tidlig fase av AGD-utvikling24.10.201610303
Tiparp in diet and AHR-ligand dependent fatty liver disease 24.10.201610293
Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid (H₂O₂) i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt21.10.201610179
Antihelmentisk effekt av tiriltunge og makroalge20.10.20169655
[18F] radiolabeled GnRH antagonist [ (N-(4-((3-fluoropropyl)amino)-2,6- dimethoxyphenyl)-5-((3,8,8-trimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2- yl)methyl)furan-2-carboxamide] as PET imaging agents for Alzheimer's model mice - A preclinical pilot study20.10.201610295
The effect of miRNA-140 on inflammation and its potential as a therapeutic agent for Osteoarthritis19.10.20169481
Velferdsbasert transportteknologi for rognkjeks19.10.20169117
Ultralyd mot lakselus nr 219.10.201610520
Thermal and dietal adaptations in the partially anadromous brown trout: a common-garden experiment19.10.201610185
In vivo FGFR inhibitor study19.10.201610175
Ultrasound-mediated delivery of nanoparticles19.10.201610113
Makrell og seismikk 217.10.20169831
Species Sensitivity Distribution (SSD) for Deep Sea Species to PAH compounds, dispergents and disperged oil14.10.201610421
New modes of senescence-regulation in breast cancer13.10.201610115
Utvikling av metoder for måling av bevissthetstilstand hos gnagere12.10.20169781
Vandring hos Europeisk hummer - merkeforsøk i felt - akustiske merker12.10.201610044
Vekstegenskaper og spredningsmønster til leukemi og lymfom celler med ulikt nivå av PRL-311.10.201610039
Kombinasjon av Sulfasalazine og stråling i hud-, bryst- og prostatakreft07.10.20169882
Effekter av hydrogenperoksid, pyretroider og azametiphos på Europeisk hummer (Homarus gammarus)07.10.201610361
Biopsy sampling of salmon skin and gills for Mucosal Mapping v.407.10.201610121
Immunization of salmon parr to obtain plasma for ELISA07.10.201610107
Familietesting av laks for å se på genetisk motstand mot lakselus og amøbegjellesykdom (AGD)07.10.201610048
Test av lusesterk linje06.10.201610239
Research on diet and habitat use of killer whales in Northern Norway 05.10.201610176
Smolt experiment at Ims03.10.201610494
A study on the efficacy of cypermethrin and deltamethrin on resistant sea lice (copy)03.10.201610437
Horizontal pox and branchiomonas transmission in Atlantic salmon03.10.201610036
Combined effects of AGD and PRV infections in Atlantic salmon03.10.201610035
Forsøk med PCI av bleomycin og Avastin på HT1080 fibrosarkom og WiDr colorektalcancer30.09.201610114
Studies of a radioactive product for treatment of peritoneal cancer29.09.20169884
The role of clusterin in trans-/dedifferentiation of chief cells in the stomach followingTamoxifen-induced acute gastric oxyntic atrophy29.09.20169883
The effect of dissolved carbon dioxide in Atlantic salmon (Salmo Salar) post-smolt performance, health and welfare reared in brackish water recirculating aquaculture systems29.09.20169765
Combination treatment of cytomegalovirus positive glioblastoma with Bortezomib and Temozolomide chemotherapy sensitizes for NK-cell immunotherapy29.09.20169460
Physiology, behaviour and welfare of fish in exposed aquaculture operations28.09.20169776
Karakterisering av MK-2206 og triciribins effekt på hepatisk LDLR-uttrykk og plasma kolesterolverdier28.09.20169599
Temperaturavhengig utviklingstid hos lakselus28.09.20169192
Vaksinasjon mot lakselusinfeksjoner28.09.201610415
Consumer safety of dietary ethoxyquin dimer exposure 26.09.20168835
Treadmill experiment - the role of DNA glycosylases in endurance26.09.20168702
Betydning av utvalgte gener i tumorutvikling og metastatiske processer26.09.201610049
FSAP as therapy for ischemic stroke 23.09.20169772
AKAP18-PLB interaction disruptors as treatment for myocardial infarction23.09.20169760
Ferskvann i snorkelmerdens overflaten mot AGD-utbrudd og andre parasitter23.09.20169600
Population genomics and parentage assignment in sea trout23.09.20169482
Euthanasia of Zebrafish 23.09.20169475
Optimalisering av beta-glukan i fôret for å oppnå en bedre aniviralrespons21.09.20169602
Protein turnover in Atlantic Salmon (Salmo salar) traced with 15N stable isotope marked diets.21.09.20169484
Immune response of salmon to DNA vaccination with various antigens using interferon as adjuvant20.09.201610046
Analyse av immunresponser hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)19.09.201610177
Effekt av sedasjon og metode for flytting av fisk på akklimerinsgstid i Atlantisk laks (copy)16.09.20169757
Preclinical Imaging and Treatment of Pancreatic Cancer14.09.20169059
Characterization of Ythdf1-knockout mice13.09.20169125
Ex vivo biodistribution study of a stroma-targeted immunotherapeutic agent13.09.20169062
Gyrofri13.09.201610112
Avlssøknad - NLRP3 og ASC knockout-mus08.09.20169778
LAKSIT - Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder08.09.20169595
Evaluering av Whooshh for flytting av stamfisk08.09.20169485
Etablering av metode for studie av nye rusmidlers effekter på balanse og motor-koordinasjon08.09.20169476
The role of obesity in breast cancer08.09.201610101
Acute cellular and molecular cardiac effects of endurance exercise07.09.20169768
Endothelial metabolism in inflammation06.09.20169759
The protective role of endogenous FSAP in stroke05.09.20169769
Biodistribution and efficacy studies of biodegradable polymer nanoparticles encapsulating anticancer drugs05.09.20169592
Effekt av kombinasjonsterapi med LTX-315 i en neoadjuvant setting05.09.20169458
Uttak av blod- og urinprøver til bruk i undervisning for dyrepleiere.05.09.20168834
Preklinisk evaluering av adaptive re-dirigert T-celle terapi som en behandling av cancer 01.09.20168740
Development of experimental challenge models with Piscirickettsia salmonis for evaluation of efficacy of vaccines intended for Atlantic salmon.31.08.20169409
Preklinisk evaluering av CAR lymfocytter i behandling av B celle lymfom30.08.20169597
Serial blood sampling to define the arterial input function required for F18-FDG PET kinetic analysis in mice and rats 26.08.201610043
Auka opptak av terapeutiske nanopartiklar i kreftvev25.08.20168755
Induksjon av munnhulekreft med 4-NQO25.08.201610037
Haemolymph parameters in the shore crab (Carcinus maenas) (copy)23.08.20169469
Improved drug delivery to metastatic breast tumors by combining ultrasound, microbubbles and chemotherapy 23.08.20169196
Foxp3-RFP+AKT3-/- transgenic mouse strain to study the role of AKT3 in stem cells and tumorigenicity22.08.20169596
Characterization of Alkbh1-knockout mice 22.08.20169060
Effekt av bioaktive peptidfraksjoner fra enzymatisk hydrolysert fjørfebiprodukt på fettavleiring hos sølvrevvalper (Vulpes vulpes) som modell for hund (copy)19.08.20169767
Studentøvelser i havbruk19.08.20169587
Migratory behaviour of Greenland shark (Somniosus microcephalus)19.08.20168727
Antitumoraktivitet av FGF-Aurostatin konjugater 19.08.20168697
Lusespyling- dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd18.08.201610040
Exogenous macrophages as radionuclide delivery vectors for radiotherapy as adjuvant therapy after photochemical internalization (PCI) of solid tumours17.08.20169463
Automatiske melkesystemer (AMS) til melkekyr (M247)16.08.20169779
Genetic regulation of mitochondrial function via the SLC7A10 amino acid transporter in adipocytes in zebrafish15.08.20169199
Detection of partial myocardial ischemia and estimation of cardiac preload using miniaturized motion sensor11.08.20169303
S-161 Effekt av fôrstyrke til påsettlam før og under pubertet, og i tidlig drektighet, på mjølkeevne målt som tilvekst hos åringenes lam11.08.20168842
Påvirker prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin akutte fødselsutfall og neurobiologisk utvikling?10.08.20169464
Inhibition of the inflammatory response in a porcine ex vivo model of renal ischemia/reperfusion injury09.08.20168752
Contrast enhanced MRI of preclinical cancer models08.08.20169194
Genetisk variasjon og metapopulsjoner i fragmenterte akvatiske habitater08.08.20169118
Natrium-kalsium-utveksleren (NCX) som legemiddelmål ved kronisk hjertesykdom08.08.20168821
In vivo toxicity of polyalkylcyanoacrylate (PACA) nanoparticles05.08.20169467
Decreasing the trauma and increasing the efficiency of brain inoculate A-beta seeding by ultrasound mediated delivery of seeds to the brain.05.08.20169131
Overvåkning mot ukjente toksiner i skjell. (2016-2018)01.08.20169188
Vaksineeffekter hos rognkjeks i sjø26.07.20169593
Field trial: Test av PD sterk linje (med PIT-tag)25.07.20169472
Atferd til Edelkreps før, under og etter rotenonbehandling25.07.20169358
effect of collagen 6 on tumor growth in NSG mice (renew 7228)25.07.20169301
Anti-angiogen og anti-inflammatorisk behandling ved laser-indusert CNV i mus25.07.20169129
Evaluating the circulation time of different formulations of microbubbles, continuation21.07.20169186
Akuttmedisinske teknikker for redningsmenn og leger på redningshelikopter (330/337 skv)21.07.20168949
Peripheral mechanisms of nociception in the musculoskeletal system, Part II (rev230616FH)20.07.20169483
Forsøk med GADL1 transgene mus14.07.20169468
Hvordan påvirker høstfiske med sportsfiskeredskap overlevelse og atferd hos laks før og under gyting?13.07.20169588
Avlusning av Atlantisk laks ved hjelp av kortidseksponering i lunkent vann (31.5 grader i 30 sek)12.07.20169353
DIVERSIFY - fysiologisk regulering av fekunditet11.07.20169586
Etablering av Sebrafisk knock-out linjer for å studere apetitt, fordøyelse og sansing av næringskomponenter. 11.07.20168750
Effekter av miljøgifter på torsk – et feltforsøk ved nedlagt deponi i Kollevågen08.07.20169195
Effects of hydrogen peroxide on reinfection success of salmon lice08.07.20169001
Field trial: Test av PD sterk linje (uten PIT-tag)07.07.20169474
PIT merking og overvåkning av oppvandrende fisk i fisketrappen i Kvåsfossen06.07.20169189
Glutamine utilization in patient-derived breast cancer xenografts under treatment with the glutaminase inhibitor CB-83906.07.20169126
Havforsurning og effekter på hummer06.07.20168723
In ovo exposure and effects of two emerging compounds on birds23.06.20169134
Responses of a threatened seabird to degradation of its breeding environment: prospecting and dispersal in the context of global change21.06.20168948
Opptak av kadmium i taskekrabbe20.06.20168845