Sammendrag fra godkjente søknader

Publisert 03.11.2016     Sist endret 29.04.2020

Her finner du forsøkssammendrag fra alle søknader om forsøk på dyr som Mattilsynet har godkjent. Du finner også etterevalueringer av betydelig belastende forsøk.

En tabell over skjemaer
ProsjekttittelEtterevalueringGodkjenningsdatoID

Akustisk avlusing av laks - ACULICE 2020.09.18 24377
Mucosal delivery of biodegradable and biocompatible nanoparticles targeting the neonatal Fc-receptor (FcRn) 2020.09.18 23031
Development of new regimens in treatment of pancreatic cancer 2020.09.17 24852
Feltutprøving av jerntilskudd til smågris 2020.09.17 24393
Test the efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon 2020.09.16 24394
Neurotensin and cooling after birth (copy) 2020.09.16 25030
Etablering av laks på nyåpnå elvestrekning 2020.09.15 25144
Forundersøkelse i forbindelse med etablering av fredningsområde for hummer ved Drøbak - en merke-gjenfangststudie 2020.09.15 25029
Seaweed bioactivity evaluation 2020.09.15 24247
Dietary effects on growth, physiology, morphology, and behavioural responses 2020.09.14 24906
Monitoring liver function during ex vivo normothermic machine perfusion for extension of donor organ availability 2020.09.14 24454
Merking av fisk i Genbank for vill laks 2020.09.14 24317
Kan mutert GNAS peptid indusere en immunrespons og forhindre tumorvekst? 2020.09.11 22192
Uptake, distribution and effects of microplastics and associated chemicals in quails. 2020.09.10 24926
Nivåer og effekter av miljøgifter i havert i Froan Naturreservat 2020.09.08 24849
Role of succinate in acute myeloid leukemia (Transfer to Tromsø) 2020.09.08 24739
Del 2 - Effekter av korttids sulting før transport av slakteklar laks > 7 Kg på vannkvalitet i transportvann, fiskevelferd, tarmtømming og slaktekvalitet 2020.09.08 24730
Biologiske effekter av karbohydratbaserte bindere i fôr tilpasset laks i RAS 2020.09.08 24391
Effekt av fôr på sårheling 2020.09.08 24389
Diet, toxicology and genetics of cetacean predators in Norwegian coastal waters 2020.09.08 24249
Biologisk betydning av måledata i "Sensorfisken" 2020.09.04 24374
Development of peracetic acid-based treatment for amoebic gill disease in salmon 2020.09.03 24455
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB (PRV) i laksesmolt 2020.09.03 24369
Avl av nakne rotter ved Vivarium, Medisinske Fakultet UiB 2020.09.03 23036
Role of inflammation in NRAS-G12D+ acute myeloid leukemia (transfer to Tromsø) 2020.09.02 24924
Mouse xenograft assays to assess the functionality of hESC and iPSC-derived CD34+ cells (transfer to Tromsø) 2020.09.02 24920
Merking av laks. 2020.09.02 24383
Sea lice feeding behavior and domestication background in lumpfish 2020.09.02 24318
Effekt av pumping med nyutviklet pumpe for effektiv og skånsom flytting av laks 2020.09.02 24303
Blokksøknad individmerking av fisk med PIT (Passiv Integrated Responder) 2020.09.02 23999
Role of inflammation in MLL-AF9 acute myeloid leukemia (transfer to Tromsø) 2020.09.01 24738
Neuroglial Regulation of the Haematopoietic Stem Cell Niche in Acute Myeloid Leukaemia Transformation (transfer to Tromsø) 2020.09.01 24737
Trout experiment to develop P and B data on petroleum substances 2020.09.01 24183
Investigating the cage use patterns and distribution of salmon, lumpfish and wrasse in commercial sea cages 2020.08.31 24509
Genredigering av Laks - ExoRho 2020.08.31 24010
Klinisk effekt og sikkerhets studie av en ny vaksine til laks 2020.08.31 24918
The link between obesity and cancer 2020.08.31 24723
Temporal developement of interrenal activation after stress in Atlantic salmon 2020.08.31 24669
STERFEMSAL genredigering og vaksineforsøk 2020.08.31 24007
The role of GPX7 in Glioblastoma cell invasion 2020.08.27 24569
Overføring og levendelagring av makrellstørje (Thunnus thynnus) 2020.08.27 24915
Study of potential therapies against acute myeloid leukaemia (transfer to Tromsø) 2020.08.27 24735
Kartlegging av betydningen til utvalgte bakterier for utvikling av AGD etter smitte med P. perurans (copy) 2020.08.27 24564
Developing CRISPR-Cas gene therapy for monogenic immune diseases 2020.08.27 24187
Anti-inflammatory properties of the bone marrow niche in NRAS-G12D+ leukaemia (transfer to Tromsø) 2020.08.26 24736
GPS-merking av rev (copy) 2020.08.26 24392
Family testing of Atlantic salmon to look at genetic resistance to salmon lice - 2020 2020.08.26 23013
Betydningen av ER-stress for utvikling av bukspyttkjertelkreft 2020.08.24 24568
Effekt av retinol i fôr på metabolisme av astaxanthin og innfarging av filét 2020.08.24 24308
ENPERITO biodistribusjon 2020.08.24 24189
Tracking salmon in otter habitat 2020.08.21 24390
The Role of Nestin in Basal-like Breast Cancer Pathogenesis and Progression 2020.08.21 24008
Scavenger endotelcellenes rolle i eliminering av virus fra blodbanen 2020.08.21 23052
Lumican's role in hypertrophic cardiomyopathy - studies of the aMHC R403Q/LUM-KO mouse 2020.08.19 23822
Marine oljer i dietten - hvordan påvirker erukasyre, eikosapentaensyre og dokosahexaensyre helseeffekten til marine oljer 2020.08.17 24312
Behandling mot lakselusinfestasjon hos Atlantisk laks ved hjelp av substans Z 2020.08.14 24448
Breeding of NSG mice 2020.08.14 24731
Colony breeding and characterisation of the humanized integrin alpha11 mice (hITGA11 KI strain) 2020.08.14 24671
Mapping Ryanodine Receptor Arrangement and Function 2020.08.14 24182
Karakterisering av proteiner in vitro i froskeegg 2020.08.14 19468
TDG-regulated neuroepigenetic mechanisms in the entorhinal-hippocampal spatial memory coding system. 2020.08.13 24310
Host immune recognition, response, and elimination of nanoparticles 2020.08.12 23198
Effektforsøk for dokumentasjon av vaksiner mot agens H i atlantisk laks 2020.08.11 24728
Diettens effekt på dioksin toksisitet undersøkt ved bruk av humanisert Ahr modell 2020.08.10 24070
Videreføring av prosjektet hvordan kalkingskutt påvirker fiskebestandene på Romeriksåsen ID 6700 og 16671. 2020.08.10 23989
Effektforsøk med Patogen X (copy) 2020.08.04 24449
PLASTICOD Juveniles- Transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod juveniles; 2020 trial 2020.07.17 24381
Effekter av menneskeskapte hindringer på ungfisk av anadrom laksefisk i elver i indre Oslofjord 2020.07.16 24316
RAS feeds for Atlantic salmon post-smolts 2020.07.16 24186
Metapopulasjonsstudie av aure i Verdalsvassdraget ved PIT-telemetri (videreføring) 2020.07.16 23712
The role of escaped farmed fish as a vector for virus transmission to wild juvenile salmon populations in rivers. 2020.07.15 24185
Avl av genetisk modifiserte mus 2020.07.14 24446
Studying the impact of pathogens on spawning behavior of Atlantic salmon and sea trout 2020.07.14 23016
Fôring og magens funksjon hos hester 2020.07.10 24451
Plasticity and ependymal cell response to spinal cord injury (continuation/completion of 18042) Ja 2020.07.08 24506
Effektforsøk for dokumentasjon av vaksiner mot agens E, F, G og H i atlantisk laks 2020.07.08 24131
Toksiditetstest for rotenonløsning CFT-Legumin på gjedde (Esox lucius) 2020.07.08 24072
Robusthet hos settefisk 2020.07.08 24013
Establishing an ISAV HPR0 challenge model 2020.07.08 23530
The brain reward system and the effects of junk food 2020.07.08 19682
Feltforsøk, klinisk sikkerhet og effekt av injeksjonsvaksiner til laks 2020.07.07 24184
Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt 2020.07.07 24001
Investigation of plasticity of gonadotrope cells in the fish pituitary in castrated animals 2020.07.07 24305
Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr 2020.07.07 24074
Genetisk sykdomsresistens mot PD hos lakseparr 2020.07.07 24002
Terapeutisk vindu ved klorbehandling mot G. salaris i Driva 2020.07.07 23997
Blodprøver fra husdyr og kjæledyr 2020.07.06 24386
Benchmarking av genetisk resistens mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) for to seleksjonslinjer av Atlantisk laks. 2020.07.06 24368
Genetic markers for assessment of gill health during net cleaning 2020.07.06 24252
D2868: Fôrforsøk med virus og lusesmitte 2020.07.06 24246
Blodprøvetaking hund (copy) (copy) 2020.07.06 24387
Analyse av giftsekret fra en gruppe norske hoggormer og identifisering av giftkomponenter i prøvemateriale fra hunder bitt av hoggorm 2020.07.06 24380
Host specificity of the CH4 emission level and the ruminal microbial community following near-total exchange of ruminal contents 2020.07.03 24379
Evaluering og optimalisering av trengingsskalaen 2020.07.03 24315
Grass to Gas: Metanutslipp fra sau (ERANET-prosjekt) 2020.07.03 24196
EthiCatch, eksperimentell fiskeri 2020.07.03 23410
Trekkstrategier for vest-europeiske grågjess 2020-2021 2020.07.02 24192
Role of astrocyte signaling in brain waste removal 2020.07.02 23427
Oppfølging av Atlantisk laks i felt vaksinert med ulike kommersielle vaksiner gjennom en hel produksjonssyklus. 2020.07.01 23996
Efficacy of novel vaccines towards Tenacibaculum maritimum when administered to Atlantic salmon (Salmo salar) by injection. 2020.07.01 23824
Euthanasia of Zebrafish 2020.07.01 24125
Modeling severe neurological disorders in vivo for high-throughput drug discovery 2020.07.01 23935
Fenotypiske karakteristika og genuttrykk til tumor assosierte makrofager hos hund, in vitro. 2020.06.30 24314
Genetisk sykdomsresistens mot IPN i laksesmolt 2020.06.30 24188
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB hos lakseparr 2020.06.30 24073
Anti-inflammatory properties of the bone marrow niche in NRAS-G12D+ leukaemia 2020.06.30 24009
Områdebruk til sjøørret ved Hellstranda 2020.06.29 24375
Optimized activation of macrophages for cancer immunotherapy 2020.06.29 23995
Lab animal course 2020 2020.06.29 23285
Fenbendazole-medicated feed intake study in Atlantic Salmon 2020.06.27 24069
Study of potential therapies against acute myeloid leukaemia 2020.06.25 24065
URBANE KRYKKJER 2020-2021 2020.06.25 24011
Recording feed intake of salmon using Xrays 2020.06.25 23714
Mineraltilsetning i fiskefor mot lakselus 2020.06.24 23990
Genetisk resistens hos Atlantisk laks mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) 2020.06.23 23994
Oppfølging av Atlantisk laks, vaksinert med ulike kommersielle vaksiner og vaksinekombinasjoner gjennom en hel produksjon. 2020.06.23 23992
Evaluation of the combined effect of ACT and Losartan, on the delivery of model-drug/dye loaded-NPs in pancreatic cancer. 2020.06.23 23938
Parasitter på hjernen - et klimaproblem for rein (ReinBrain) 2020.06.23 23936
MicroPET imaging of selective [18F] c-MET in prostate cancer xenografted mice 2020.06.23 18737
Determination of the PAA exposure concentration and administration method without effect on Atlantic salmon parr (Salmo salar) health, welfare or growth. 2020.06.22 24128
Preclinical testing of drugs against sarcoma 2020.06.22 23287
Merking av makrellstørje 2020.06.19 24304
DNA repair, immune system and coagulation in heart failure, stroke and related metabolic disorders 2020.06.19 23650
R&D vaksinebatcher 2020.06.18 24014
Smittetesting av nye fiskegrupper 2020.06.18 23248
New Marine Resources 2020.06.17 23991
SalmonInsight Mesocosm 2020.06.17 23250
Lufenuron til hummer og reker 2020.06.17 22695
Effekter av fiskeproteiner på nyrefunksjon i en musemodell for type 2 diabetes og diabetisk nefropati. 2020.06.16 23928
Alginate-cellulose and other alginate based microspheres; Novel microspheres as a mean to reduce the fibrosis currently limiting the use of alginate capsules in cell therapy 2020.06.16 23927
Kurs i hemostatisk nødkirurgi 2020.06.16 23260
Effektforsøk for dokumentasjon av vaksine mot agens L, M, N, O og P i Atlantisk laks. 2020.06.15 23931
Søknad om merking av ørret med PIT-merker 2020.06.15 23271
Imatinib som behandlingsform mot høye eosinofilverdier 2020.06.15 21340
Targeted therapy of chronic heart disease 2020.06.12 23193
Whalefeast - merking av kysthval utenfor Nord-Norge (copy) 2020.06.11 24075
Foss med oppvarmet eller avkjølt vann som avlusningsmetode 2020.06.11 23818
Cellulære virkningsmekanismer for hormoner, vekstfaktorer og nevrotransmittere (new 2020) 2020.06.11 23286
Functional roles of pro-differentiation-related proteins in oral cancer progression. 2020.06.11 23049
Levendetransport Kongekrabber 2020.06.11 22927
Inhibition of the inflammatory response in a porcine ex vivo model of renal ischemia/reperfusion injury (extended experimentation period due to SARS-CoV2 pandemia) 2020.06.10 23933
Cellulære faktorer og mekanismer under eggmodning og tidlig embryoutvikling hos pattedyr 2020.06.09 23659
FBA Kongekrabber-individmerking 2020.06.09 19467
Estimation amino acid endogenous losses 2020.06.09 23422
Kunnskapsløft for sjøaure og laks i Strynsvassdraget og Eidselvvassdraget-kunnskapsbasert lokal forvaltning 2017-2021 (videreføring) 2020.06.09 23275
Kartlegging av vandring og overlevelse hos laksefisk i Hardangerfjordsystemet (videreføring) 2020.06.09 23256
Ubiad1 2020.06.09 20822
Livshistoriestrategi og sjøoverlevelse hos sjøørret og sjørøye i Fjærevassdraget 2020-2022) 2020.06.08 23711
Områdebruk til sjøørret i Fustvatnet 2020.06.08 23589
Bruk av Floy- og PIT-merker på tilbakevandret laks og sjøaure 2020.06.08 22433
Pilotforsøk for å evaluere immunologisk effekt av sterilfiltrert feces 2020.06.08 21008
Atferdsøkologi hos bever 2020-2022 2020.06.08 19557
Fin clipping of zebrafish for genotyping 2020.06.05 23304
Validation and development of PET, SPECT, CT and MR protocols 2020.06.04 22916
Blodprøvetaking og sedasjon til undervisning og forskning ved Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset smådyr 2020.06.04 22132
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L (2) 2020.06.03 23534
Temperature-dependent development rate of Caligus elongatus 2020.06.02 23820
Metabolic consequences of maternal contaminants transfer in an Arctic seabird 2020.06.01 23877
Neil3 regulerer risiko for aterosklerose ved å påvirke tarmflorarens sammensetning 2020.05.29 23929
SARS-CoV-2 mAbs 2020.05.28 23993
Smitteforsøk med laksevirus 2020.05.28 23819
Tapsårsaker hos lam på utmark 2020 2020.05.27 24132
Commercial scale validation and testing of nano-filtered seawater treatments for Sea-lice on Atlantic salmon (copy) 2020.05.26 24130
Evaluering av endokrine celler med glucose regulerende effekt og mulig kurasjen for type 1 diabetes ved bruk av in vivo musemodell 2020.05.26 14263
Documentation of new product for fish-net treatment 2020.05.20 23040
Merking av rognkjeks i Norskehavet til mengdemåling, vandring og utbredelse 2020.05.20 20276
Vaksine mot lakselus 2020.05.19 23586
Evaluering av immunrespons indusert av Vaccibody vaksiner mot COVID-19 2020.05.19 23816
Vaksineeffektforsøk med Patogen A, B og C etter behandling med produkt X. 2020.05.19 23279
Blodprøvetaking av gråmåker og ærfugl for miljøgiftanalyser (copy) 2020.05.19 23189
Hvordan påvirker ulike smitteintensiteter av lakselus vekst, overlevelse og varighet på sjøoppholdet til røye og ørret» 2020.05.19 23011
Characterization and treatment of PKU mouse models 2020.05.18 20137
Immunresponser indusert av kandidatvaksiner mot tuberkulose 2020.05.18 23585
DNA repair, immune system and coagulation in atherosclerosis and related metabolic disorders 2020.05.18 23000
AquaTraz- Dokumentasjon av fiskevelferd og -helse i ny type produksjonsmerd for matfisk laks 2020.05.15 23281
GLP safety study 2020.05.15 23179
Characterization of Mettl4 in mice 2020.05.15 23110
Forskning og overvåkning på miljøgifter i arktiske sjøfugler 2020.05.14 23937
Pilotstudie av svømmeatferd og svømmeblærefylling i ny teknologi for semi-nedsenket oppdrettsmerd 2020.05.14 23424
Villfisk rundt oppdrettsanlegg, telemetri 2020.05.14 23299
Sjørøye – kartlegging av vandring og områdebruk på Svalbard 2020.05.14 23258
Testing av nødventilator på gris 2020.05.13 24003
Undersøkelser av vandringsatferd til gytelaks i et vannkraftregulert vassdrag ved bruk av akustisk telemetri 2020-21 2020.05.13 23298
Kvalitetskontroll av vaksiner mot Patogen I (2020-2022) 2020.05.13 23295
Novel antimicrobials to treat skin infections caused by multidrug resistant bacteria. 2020.05.13 22928
Impact of DNA glycosylases on the neuronal epigenome underlying memory formation 2020.05.12 23588
Kurs i Hemostatisk nødkirurgi Helse Nord 2020.05.12 23177
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y (2) 2020.05.08 23301
Stress physiology and energetics of bats in Norway 2020.05.08 23284
Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 2020-2021 2020.05.08 23184
Effekter av gjentatt smitte med lakselus 2020.05.08 21287
Antall, andel og adferd til villaks og rømt oppdrettsfisk i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2020.05.07 23261
Overgangen fra vinterfôring til vårbeite 2020.05.06 23715
Sjørretens vandringer i Vestfold 2020.05.06 23267
Merking og prøvetaking av laks til levende genbank 2020.05.05 24006
Adferd og reproduksjon hos meiser og fluesnappere 2020.05.05 23426
Pilotforsøk for testing av implantater til hastighetsmåling og logging av adferdsrelaterte og fysiologiske parametere hos oppdrettslaks 2020.05.05 23265
Muscoloskeletal effects of radiation cancer treatment – effects of strength training in rats 2020.05.05 20797
D2758: Eksponering av laks og lakselus for lavfrekvent lyd 2020.05.04 23172
Bruk av induserte pluripotente stamceller (iPSc) utviklet fra fibroblaster for kreft behandling 2020.05.04 22627
Merking av laks ved vaksinering 2020.05.01 23290
Time limit of high intensity sustained swimming in Atlantic salmon 2020.04.30 23196
Kartlegging av stedtrohet til hekkeområder, trekkruter, og vinteroppholdssteder vha. farge/kodefotringer for vadefugler 2020.04.29 23645
AQP4 in ischemic stroke 2020.04.29 23017
Monitoring of the wild European eel stock 2020.04.28 23181
Investigating Ghrelin hormone Function with microPET imaging 2020.04.28 23012
Mapping the brain regulating natural reward 2020.04.28 22687
Pilotforsøk for test av pulsoksimetri for oppdrettslaks 2020.04.28 19909
Effekter av ulik eksponering med et bademiddel (organisk væske) på laks 2020.04.27 23010
Overvåking av norske sjøfuglers overlevelse (videreføring i 2020 og 2021) 2020.04.27 23280
Breeding IL-33 knockout rats 2020.04.24 23421
Forsknings- og utviklingsforsøk med patogen K (2020-2022) 2020.04.23 23296
Blodprøvetaking av diverse spurvefugl og vadere 2020.04.23 23294
Treatment of amoebic gill disease-infected Atlantic salmon smolts with peracetic acid bathing 2020.04.23 23121
Proteoglykanet syndecan-4 regulerer hypertrofi, fibrose og innflammasjon i hjertet 2020.04.23 23008
SEATRACK 2020-2021 2020.04.22 23259
Effekt av spray administrering og ulike bakteriestammer mot lakselus. 2020.04.22 23253
Kartlegging av migrasjon og overvintringsområde hos tyvjo på Svalbard og i Troms og Finnmark og fjelljo og storjo på Svalbard, en videreføring 2020.04.22 23192
PDT in rats. supplementary exp.2020 2020.04.21 23283
Konsentrasjoner og effekter av miljøgifter hos kattugler (Strix aluco) fra Midt-Norge 2020.04.21 23120
Bestandsovervåking, populasjonsbiologi og adferd hos vadefugl - 2020-2021 2020.04.20 23180
Sammenheng mellom økt selen tilsetning i fôr og metionin/taurin behov hos sebrafisk (copy) 2020.04.20 23111
PROCCA: Late effects of oral x-ray irradiation (pilot) 2020.04.20 20889
Diurnal and seasonal rhythmicity of hormones and behaviour in Arctic-breeding barnacle geese (Branta leucopsis) 2020.04.17 23358
Antidepressant use during pregnancy and the neurodevelopmental effects on the offspring 2020.04.17 22453
Reconstruction of critical size defects using mesenchymal stem cells, biphasic calcium phosphate and 2 different membranes: A preclinical split mouth model in Mini-Pigs 2020.04.16 20133
Undersøkelse av den terapeutiske effekten til en biologisk hemmer av CCN2/CTGF (bindevevs-vekstfaktor) i en model på diastolisk dysfunksjon hos mus 2020.04.15 22303
Universal influenza vaccines that target dendritic cells for induction of antibodies with strong effector functions. 2020.04.15 21917
In vivo disease challenge to measure susceptibility of rainbow trout fry to infection by Flavobacterium psychrophilum. 2020.04.14 23188
Kvalitetskontroll av vaksiner for oppdrettsfisk 2020.04.14 23025
Optimizing emulsions for developing more efficient vaccines for Atlantic salmon (Salmo salar L.) 2020.04.10 23041
Effekter av korttids sulting før transport av slakteklar laks > 7 Kg på vannkvalitet i transportvann, fiskevelferd, tarmtømming og slaktekvalitet 2020.04.08 23178
Timing of wing moult in barnacle geese related to environmental changes 2020.04.07 23272
Effekt av vaksine X 2020.04.07 23187
Refilling behaviour of salmon with different air dome heights 2020.04.07 22575
Kartlegging av trekk hekkeplasser og bestandstilhørighet for sædgås vha GPS/GSM-halsringer og kode-halsringer 2020.04.06 23411
Langtidsserie: bestandsvariasjon hos laks 2020.04.06 22991
Robust fish: Feed for cardiovascular health of salmonids 2020.04.03 22517
Områdebruk til sjøørret ved Orkanger havn 2020.04.03 23423
PIT-merking av tredje generasjons oppdrett/vill laksepopulasjon - stamfisk og innsamling av fenotypisk informasjon knyttet til vekst og kjønnsmodning (copy) 2020.04.03 23255
Treatment of brain metastases using nanoparticles 2020.04.03 23254
Is widespread cleanerfish use driving the evolution of transparent lice? Examining pigmentation in Lepeophtheirus salmonis 2020.04.03 23173
Kartlegging av trekkruter, rasteplasser og hekkeplasser for dverggås vha. GPS-halsringer og fargefotringer 2020.04.02 23409
Konsentrasjonskinetikk av inflammasjonsmediatorer etter skade 2020.04.02 22195
Geolokatorer på Horndykker i NordNorge, videreføring 2020.04.01 23190
Understanding the pharmacokinetics of compounds v, w, x, y and z in Atlantic salmon 2020.04.01 23043
Vaksineforsøk med Agens Y 2020.04.01 22920
Fjorvandring hos postsmolt laks i Norske fjordsystemer 2020.04.01 23185
Betydning av lakselus for overlevelse hos utvandrende smolt 2020.04.01 23015
Camera traps for density estimation: Calibration of camera traps using density estimates of voles from capture recapture methods. 2020.03.31 23194
GLP Extended Excretion Depletion study 2020.03.31 23183
Genetisk sykdomsresistens mot PD i lakseyngel 2020.03.31 23114
Pilotstudium på ikke-dødelig biopsi fra laksegjelle 2020.03.30 23026
Sultestrategier ved vaksinering og betydning for overlevelse, bivirkninger, tilvekst og slaktekvalitet av laks i oppdrett 2020.03.30 23109
Vandringsatferd og sjøoverlevelse til laksesmolt i et vannkraftregulert vassdrag, Nidelva, Aust-Agder 2020.03.27 23023
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB i lakseparr 2020.03.27 23119
Feltforsøk leppefisk: Merking-gjenfangst forsøk 2020-22 2020.03.27 23108
Commercial scale field study to evaluate the effect of handling stress caused by marking of fish during smoltification 2020.03.27 23028
Vaccination trial 2020.03.26 23035
Avl av NSG-RIPDTR, NOD SCID gamma og Rag 1 KO 2020.03.26 23020
Facilitating behavioural adaptation of cleaner wrasse to improve lice reduction via video playback and social learning 2020.03.25 23054
Pilot study to establish intraduodenal administration of antigen and study antigen-specific B cell responses in the gut. 2020.03.25 23042
Digitalisering svømmebevegelser 2020.03.25 22918
Behandling av Atlantisk laks med Produkt X mot lakselus 2020.03.24 23191
Therapeutic effect of different feed regimes 2020.03.24 23029
Studies on the effect of dietary bioactive compounds on the model organism, zebrafish 2020.03.24 22992
Etablering og vedlikehold av klonede lakselinjer 2020.03.24 17727
SEASTAR Real time monitoring and surveillance of welfare in Atlantic salmon 2020.03.24 22923
Effekt av hypertermisk intraperitoneal kjemoterapi/immunotoksin i dyr med peritoneal carinomatose fra ovariekreft 2020.03.24 18960
Underlying mechanisms of dietary exposure to processed meat on colorectal cancer development, and potential preventive effects of novel processed meat products added vegetables. 2020.03.23 23274
Immunoglobulin response to Syngamus trachea infection in the domestic chicken (Gallus gallus domesticus). 2020.03.23 19624
Pivotal clinical efficacy and duration of efficacy of lufenuron (Imvixa) administered in feed prior to transfer to small-scale sea cages at IMR Austevoll Havbruksstasjon. 2020.03.19 23009
Lufenuron: 1-dose kinetikk-forsøk på laks 2020.03.19 22686
Langtidsserie: Bestandsvariasjoner hos laks og ørret i Imsa 2020.03.18 22994
Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos ville laksefiskbestander i Norske vassdrag - videreføring 2020-2021 2020.03.16 22993
Theranostic PSMA-based radiopharmaceuticals for metastatic prostate cancer 2020.03.16 22197
SalmonInsight 2020.03.12 22913
Fotokjemisk modulering av kreftceller og immunceller 2020.03.12 22020
Restråstoff i laksefôr 2020.03.11 23021
MR-avbildning og strålerespons i genmodifiserte tumormodeller i atymiske mus 2020.03.09 21754
Space use by marine mammals in Svalbard and potential dietary changes due to climate change- continued (copy) 2020.03.06 23044
Evaluering av akustiske akselerasjonsmerker til studier av gyteaktivitet hos torsk 2020.03.06 23003
Luftbobling for svømmeblærefylling hos laks. Innledende forsøk 2020.03.04 23002
Genetisk sykdomsresistens mot PD hos ung lakseparr 2020.03.02 23006
Bruk av fargeringer på diverse fuglearter i regi av URBPOP / UiO med formål enkel individgjenkjenning, samt blodprøvetaking for DNA analyse (copy) 2020.02.28 23171
Investigation of increase in virulence on strains of E. coli developing antimicrobial resistance and possible use of APIM as anti-bacterial compound in urinary tract infection (copy) 2020.02.26 23038
Studier av lirypas demografi og sykdomsøkologi basert på radiomerkede individer: Videreføring 2020.02.26 22919
Praktisk trening på blodprøvetaking av sau 2020.02.26 22463
Effektforsøk med Patogen X 2020.02.25 22925
Effekten av høy fett belasting i hjerter fra type 2 diabetiske mus 2020.02.25 22438
Effekt av lakselus på forsøksgrupper av klekkeriprodusert smolt i utvalgte vassdrag 2020.02.24 22323
Pharmakokinetiske studier av testkomponenter på laks 2020.02.24 18849
Vaksineutvikling for laks 2020.02.21 22445
Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos lakse- og ørretsmolt i Eira - videreføring for 2020-2021 2020.02.21 22990
Fôrforsøk på laks med påfølgende lusesmitte 2020.02.21 22989
Supersmolt benchmark 2020.02.21 22926
Acute and long-term effects of burned oil residues on Northern shrimp (Pandalus borealis) 2020.02.21 22860
Assessment of uptake and processing of different types of yolk proteins during ovarian and embryonic development in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). 2020.02.20 22921
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L 2020.02.20 19623
Cyclopterus lumpus body weight syndrom (copy) 2020.02.19 23175
Kvalitetssikring og uttesting av ulike smitteagens. 2020.02.19 23048
Influence of lakes on the survival of migrating salmon smolts 2020.02.19 22861
Blodprøvetaking til undervisning og forskning ved Hesteklinikken 2020.02.19 22190
Effects of climate change on the Svalbard reindeer population (copy) 2020.02.18 23106
Breeding of CD100 gene-modified lines and controls (start from 2020) 2020.02.18 22988
Måling av metangass fra drøvtyggere på beite 2020.02.17 23005
Multivalent vaksine mot bakterielle komponenter 2020.02.17 22697
Studie av sammenhengene mellom in vitro potens forsøkskriterier for neoantigen vaksiner og in vivo immunresponser i mus 2020.02.17 21809
Cost of life-history adaptations: Multiple trait consequences of fisheries-induced evolution 2020.02.12 21812
Lus-Helkjede lufenuron (copy) 2020.02.11 22915
D2725: Treatment of Atlantic salmon infested with salmon lice 2020.02.11 22628
Faecal Production Rate - coastal fish 2020.02.10 21007
Nitrogen excretion and aspects of water balance in fasting hooded seal pups 2020.02.10 22751
Testing of Piscirickettsia salmonis MVs (membrane vesicles) against SRS in adult zebrafish. LPS (lipopolysaccharides) dose and toxicity testing against SRS in adult zebrafish. 2020.02.10 22446
Smitteforsøk med laksepox virus på yngel 2020.02.10 22311
Validation of the tritiated water method in adult harp seals 2020.02.07 22693
Karbondioksid, nefrokalsinose og HSS i oppdrettsnæringen 2020.02.07 22521
Nano-immunotherapy: Intracellular targeting of cancer cells and tumor associated macrophages 2020.02.07 22457
Kausale gener i Astaxanthin metabolisme hos Atlantisk laks 2020.02.06 22520
Effects of handlings on phosphorus deficient fish on the occurence of vertebral deformities in juvenile Atlantic salmon 2020.02.06 22316
Parental exposure to petroleum on fertilization success and embryo development in Atlantic cod 2020.02.05 22461
Effekt av gassovermetning på yngel og parr av laksefisk 2020.02.05 22301
Role of TG2, TG2-specific B cells and gluten-specific B cells in celiac disease 2020.02.05 22198
Breeding and maintenance of mouse strains used for cardio-metabolic research 2020.02.04 22322
Sikkerhetstesting av vaksineregimer 2020.01.31 22929
Utvikling av smittemodell og test av vaksineantigen 2020.01.31 22465
The ability of sonication as a method to dislodge biofilm embedded Staphylococcus epidermidis from orthopedic implants 2020.01.31 21811
Utvandring og tilbakevandring av laks og ørret i elver på Vestlandet 2020 og 2021 2020.01.30 23027
Canine Vipera berus envenomation and novel biomarkers for kidney injury 2020.01.30 22930
Cell-specific changes in metabolism and transmission as an initial cause of Alzheimer’s disease 2020.01.30 22321
«Diagnostikk og infeksjonstidspunkt ved infeksjon med den store leverikter, Fasciola hepatica, hos lam» 2020.01.28 22937
Startfeeding of ballan wrasse (Labrus bergylta) larvae using different feeding regimes (NTNU) 2020.01.27 23022
Inhibition of FGFR4 activity and downstream signaling effectors in a mouse model of Rhabdomyosarcoma 2020.01.27 21749
Efficacy of MimetikOss 3D printed scaffolds in regenerating bone in mandibular bone defect in rats 2020.01.24 22804
Maintaining a colony of transgenic rat model of Alzheimer’s disease. 2020.01.23 22317
Godkjenning av metode for avliving av sel og rein for høsting av hjernevev 2020.01.20 22451
Bruk av forsøksfisk til sikkerhetsdokumentasjon av vaksine 2020.01.20 22186
Providing animal data for the development of in silico biodistribution algorithm development 2020.01.17 21915
Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population 2020.01.16 22806
Effekt av vaksiner mot Patogen L i Atlantisk Laks 2020.01.16 22077
Lumiblast in vivo 2020.01.16 21339
Ambulatory Electrocardiogram Findings in Healthy Dogs 2020.01.15 22522
Gastrointestinal nematode cattle donors for in-vitro experiments 2020.01.15 22464
Måling av hemoglobinets dissosiasjonskurver i forskjellige hudlag (Ref # 13158 ) 2020.01.15 22324
FoN Zf Feed 2020.01.15 20998
Effekt av krillolje på oksidativt stress og antioksidant beskyttelse hos hardt arbeidende sledehunder (copy) 2020.01.14 22858
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y 2020.01.14 22305
Optimization of micronutrient supplementation in diets for Atlantic salmon smolt (copy) 2020.01.13 22996
Impact of oxidative base lesion repair on Alzheimer's disease 2020.01.10 22914
The connectome of the parahippocampal cortex - mice studies. 2020.01.09 22312
The connectome of the parahippocampal cortex -rat. 2020.01.08 22304
Generation of Super Suppressor cells after in vivo LPX-vFLIP delivery 2020.01.08 21280
Cultivation of sea lice 2020.01.06 22185
Stamfisk ernæring laks 2020.01.06 20211
Anti-lice 2020 2020.01.03 22078
Generation and characterization of EndoV and ApoE double KO mice (2019) 2020.01.03 21681
Kurs på svinemodell til undervisningsformål ved SEARCH senteret/ NMBU Sandnes 2020.01.03 21341
Deciphering the anti-inflammatory effects of flavonoids 2020.01.02 22310
Intravascular ultrasound imaging of atherosclerotic plaque in aorta in cholesterol-fed rabbit 2020.01.02 19235