Forsøksdyr: Anti-lice 2019


Godkjenningsdato 18.12.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-31.12.2019

Lakselus er en svært verts spesifikk parasitt som må kjenne igjen flere ulike vertsspesifikke komponenter i laksens skinn/slim før den velger å etablere seg. Dersom den fester seg på riktig
vert, vil den frigi komponenter som undertrykker vertens immunsystem.
Vertsspesifikke molekyler hos laks kan maskeres ved å tilsette ulike vegetabilske produkter i fòret. Slike såkalte maskeringskomponenter vil forvirre lusen i påslags øyeblikket noe som resulterer i at færre lus velger å feste seg,og dermed bidra til redusert behov for lusebehandling av oppdrettsfisk.

Cargill har utviklet en rekke potensielle maskeringskomponenter som er interessante for testing som funksjonelle fòrkomponenter i kampen mot lakselus.
Under er en liste over maskeringskomponenter vi ønsker å teste i våre forsøk:
• Essensielle oljer
• Lipider
• Aminosyrer
• Nukloetider
• Immunstimulanter
• Oligosakkarider

Det forventes ingen skader på fisken, da mengde lus som benyttes er så pass lav.

Lakselus er fullstendig avhengig av laksefisk for å kunne fullføre sin livssyklus. Bruk av laksefisk er derfor helt nødvendig for å kunne gjennomføre denne type forsøk. Totalt 3080 fisk vil bli brukt.