Forsøksdyr: AquaTraz- Dokumentasjon av fiskevelferd og -helse i ny type produksjonsmerd for matfisk laks


Godkjenningsdato 16.07.2018

Godkjenningsperiode 16.07.2018-16.07.2020

Formålet er å skaffe ny, detaljert kunnskap om fiskens adferd i oppdrettsmerden «Aquatraz» ved bruk av akustisk telemetri. Følgende punkter skal belyses:

1: Adferd i merd, fordeling av fisken i vanlig drift
2: Adferd ved strømsetting
3: Adferd og stress under og etter trenging