Forsøksdyr: Avl av genetisk modifiserte mus


Godkjenningsdato 14.07.2020

Godkjenningsperiode 03.08.2020-31.12.2023

1. Formål: Søknaden gjelder avl av en stamme genetisk modifiserte mus som brukes i forsøk beskrevet i andre søknader.
2. Forventede skadevirkninger på dyrene: Skadevirkningene på dyrene er milde og må kunne anses som ubetydelige, og begrenser seg til uttak av vevsprøver for genotyping samtidig med merking.
3. Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: Den aktuelle musestammen er genetisk modifisert når det gjelder evne til dannelse av lymfekar og har redusert evne til å danne lymfekar i hud.
Mus som vil bli avlet brukt i studier av parametre som bestemmer utveksling av stoffer over kapillærmembranen i normalsituasjonen og under utvikling av inflammasjon og høyt blodtrykk. I disse prosjektene er målet forståelse av stoffutveksling i hud og muskel. Slik stoffutveksling er avgjørende for å forstå grunnleggende sykdomsprosesser, og for å bestemme signalstoffer som frisettes til lymfe og dermed bidrar til sykdomsutvilingen som nevnt.
4. Antall og type dyr som brukes: Det søkes om avl av opp til 500 mus.
5. Etterlevelse av kravene til 3R: Erstatning vil bli forsøkt ved in vitro modeller hvis mulig, reduksjon av antall vil bli gjort ved nøye kontroll av avl og forbedring ved skånsom prøvetaking.