Forsøksdyr: Avl av nakne rotter ved Vivarium, Medisinske Fakultet UiB


Godkjenningsdato 03.09.2020

Godkjenningsperiode 03.09.2020-02.09.2024

1 Formål
Avl av Nakne Rotter som så vil brukes i forsøk etter FOTS godkjenning av individuelle søknader

2 Skadevirkninger
Ingen

3 Forventet nytteverdi
Viktig for vår forskning. Kostnadsbesparelse

4 Antall dyr og art
700

5 Hvordan etterleve 3R
Immundeffekte rotter oppsatlles separat og beskyttet for infeksjonsfare
Overskuddsdyr fra avl vil i størst mulig grad bli benyttet til opplæring og pilotforsøk