Forsøksdyr: Avl av vokterdyr og fostermødre til rederivering


Godkjenningsdato 04.05.2018

Godkjenningsperiode 04.05.2018-04.05.2022

Smitte av forsøksdyr er en uønsket komplikasjon som kan forårsake sykdom hos dyr eller forstyrre forskningsresultater. For å avdekke om forsøksdyr er smittet brukes det vokterdyr på forsøksdyravdelingen. Disse dyrene påføres potensielt kontaminert materiale med hensikt å smitte dem med de samme agenser som forsøksdyr i samme rom. Vokterdyr avler vi lokalt på avdelingen for å unngå transport av dyr samt redusere risikoen for innførsel av uønsket smitte fra kommersiell leverandør. Dersom uønsket smitte har spredt seg til forsøksdyr brukes en metode som heter rederivering (keisersnitt eller kryssforstring) for å rengjøre stammene igjen. Til denne prosessen trengs det smittefrie fostermødre.