Forsøksdyr: Badbehandling lusesmitte


Godkjenningsdato 27.06.2018

Godkjenningsperiode 27.06.2018-27.04.2019

Hovedmålet er å utvikle en fiskevennlig og effektiv løsning for bekjemping av lakselus ved badbehandling av fisken i ferskvann/sjøvann tilsatt testmedikamenter i så lave konsentrasjoner at det ikke skader fisken og påvirker fiskevelferden på sikt.
I prosjektet skal 259 laks pit-tag merkes og smittes med lus tilsvarende påslag på 10-15 lus pr fisk. Fisken må så lusetelles og fordeles i 10 behandlingsgrupper når lusa er på siste fastsittende stadie. Når lusa har oppnått adult stadie skal de badbehandles inntil 1 time. En gruppe vil få kun kontinuerlig sjøvann, en gruppe får kontinuerlig ferskvann. De resterende 8 gruppene får duplikat behandling med ferskvann/sjøvann og 2 ulike doser med medikament innblanding. Det vil bli avlivet fisk til uttak før behandling, like etter behandling og noen dager etter behandling når fisken har reetablert sin fysiologiske status til normalnivå som før behandling, maks 7 dager. Det er ikke forventet skadevirkning på dyrene med de medikamentverdiene som benyttes, og vil kun være forventet lett til moderat ubehag som følge av lusesmitte og badbehandling.
Kravet til de 3 R etterleves ved at det brukes kun et minimum antall laks som smittes med lakselus for å teste de ulike badbehandlingene og bruker kun det antallet fisk som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig data for analyser av blodprøver og gjeller før og etter behandling. Ved å ha fokus på både effekten av behandling og velferden til fisken vil dette forsøket gi nyttig kunnskap i forhold til forventningene til en slik behandling i større skala, som en effektivisering av ferskvannsbadbehandling som benyttes i dag.