Forsøksdyr: Batch safety tester - VESO Vikan


Godkjenningsdato 05.01.2018

Godkjenningsperiode 05.01.2018-05.01.2020

VESO Vikan har utført kvalitetskontroll av fiskevaksiner på oppdrag fra vaksineindustrien i mer enn 25 år mhp sikkerhet (batch safety) og effekt (batch potency).
Søknaden gjelder ønsket videreføring av blokkgodkjenning mhp batch safety.
Safety utføres som dypp på vaksiner beregnet på dypp, og som injeksjon på vaksiner beregnet på injeksjon.
Formål: Kvalitetskontroll av fiskevaksiner mhp sikkerhet
Det er ikke forventet skadevirkning på forsøksdyrene
Testene er nødvendig for å undersøke om fiskavaksiner er sikre å bruke på fisk. Dette er av samfunnsmessig nytteverdi.
Søknaden omfatter følgende arter og inntil antall:
800 havabbor (vaksiner til bruk i Middelhavet)
3500 atlantisk lakseparr
300 regnbueørretparr
300 torsk
800 rognkjeks
Det finnes ikke alternative metoder for test av sikkerhet av fiskevaksiner. Antall fisk er iht gjeldene regelverk og er redusert de siste 20 år. Testsystemet er tilpasset de ulike fiskearter
Vaksinene har vært gjennom en utviklingsfase og testen er en del av rutineproduksjon. Uønsket effekt på forsøksdyrene er svært sjeldne.