Forsøksdyr: Behandling mot lakselus hos atlantisk laks


Godkjenningsdato 12.06.2018

Godkjenningsperiode 12.06.2018-12.10.2018

Lakselus er en av de største utfordringene for lakseoppdrett både nasjonalt og internasjonalt. Utfordringene er knyttes til populasjonsreduserende effekter på vill laksefisk, resistensutvikling, fiskevelferd og dødelighet under behandling samt begrensinger i vekst for oppdrettsnæringen. I tillegg medfører bekjempelse av lakselus til betydelige produksjonskostnader. I dette kliniske studiet skal en ny behandling prøves ut mot lakselus. Det forventes at forsøket vil ikke medføre noen vesentlig svekkelse av fiskens velvære eller allmenntilstand. Det skal totalt benyttes 750 fisk i forsøk og 750 fisk som kontroll.
Kravene til erstatning, reduksjon og forbedring imøtekommes med følgende:
Erstatning: In-vivo studier er nødvendig for å evaluere sikkerhet og effekt av behandlingsmetoden under reelle oppdrettsbetingelser.
Reduksjon: Antall dyr i forsøket er satt til et minimum som kreves for å kunne dokumentere behandlingsmetoden.
Forbedring: Forsøket skal gjennomføres i henhold til Good Clinical Practice.