Forsøksdyr: Benchmarking


Godkjenningsdato 05.01.2018

Godkjenningsperiode 05.01.2018-15.02.2020

Formål: Teste ut og sammenligne vaksiner fra forskjellige produsenter.
Skadevirkning: Ingen. Fisken blir vaksinert med kommersielle vaksiner og fulgt upp i henhold til prosedyrer på sjølokalitet.
Nytteverdi: Sammenligning av vaksiner mtp. bivirkninger og tilvekst er nyttig verktøy for oppdrettere for å bestemme hvilke vaksiner de skal bruke på lokaliteter med forskjellig sannsynlighet for sykdomsutbrudd.
Antall dyr: 84.500 laks.
3R: Ikke aktuelt.