Forsøksdyr: Blodprøver fra husdyr og kjæledyr


Godkjenningsdato 06.07.2020

Godkjenningsperiode 01.08.2020-01.08.2022

Vår faggruppe arbeider med immunologiske teknikker for de fleste dyrearter innenfor veterinærmedisinen. Det finnes ingen blodbank for slikt materiale for husdyr, og vi søker her om tillatelse til sporadisk uthenting av blodprøver til dette formålet fra dyreartene hund, katt, storfe, gris, sau, geit, hest, reinsdyr, hjort, høns og kalkun.

Vi har løpende behov for blodprøver for mindre undersøkelser, og til etablering, kalibrering og opplæring av metoder og det er i søknadsperioden behov for å prøveta maksimalt 220 dyr (20 av hver art). Blod fra levende dyr er helt nødvendig for å kunne utvikle nødvendig diagnostikk. Det tas ikke prøve av flere dyr enn det er behov for. I dette forsøket utgjør fangst og fiksering av frittgående individer den største belastningen. Blodprøvetaking fra alle arter utført av trenet personell på fikserte dyr utgjør i seg selv liten risiko for ubehag og smerte.