Forsøksdyr: Blodprøvetaking av dyr i forbindelse med opplæring


Godkjenningsdato 03.05.2018

Godkjenningsperiode 11.06.2018-10.06.2022

Målet med søknaden er å sørge for best mulig opplæring av ansatte ved forsøksdyravdelinger i forbindelse med obligatorisk praksis for å få godkjenning til å arbeide med dyr i forsøk (ihht Forskrift om bruk av dyr i forsøk), samt opplæring av studenter som skal være med på forsøk som involverer blodprøvetaking av dyr. Forventet vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi er å sikre god dyrevelferd hos dyr i forsøk ved å øke kompetanse hos personer som er involvert i dyreforsøk. Det skal brukes inntil 30 storfe, 30 småfe, 30 griser, 5 hester og 30 laks per år, og det vil bli tatt inntil to blodprøver av halsvenen per dyr (kun èn prøve hos fisk, caudalvenen). Dyra vil gå i normalt miljø, og vil kun bli fiksert i forbindelse med at blodprøve blir tatt. Erfaring fra tidligere forsøk tilsier at dette vil være en minimal belastning for dyra uten skadevirkninger. For å etterleve krav om reduksjon er antall dyr et minimum for å sikre opplæring av forventet antall ansatte og studenter.Forsøket vil raffineres med utgangspunkt i bruk av modeller, og ved erfaring fra tidligere forsøk som innbefatter blodprøver de aktuelle arter.