Forsøksdyr: Blodprøvetaking og sedasjon til undervisning og forskning ved Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset smådyr


Godkjenningsdato 04.06.2020

Godkjenningsperiode 15.06.2020-15.06.2024

1 Formål
Formålet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, samt videreutdanning av veterinærer og dyrepleiere. Det kan også være aktuelt å samle kontrollprøver til små forskningsprosjekter/studentoppgaver der det trengs prøver fra et svært begrenset antall dyr.

2 Skadevirkninger
Svært små for det enkelte dyr. På nivå med enkel penetrasjon av hud med tynn kanyle, evt lett ubehag som måtte følge av sedasjon. Sedasjon blir bare nødvendig helt unntaksvis. Ingen dyr skal holdes som forsøksdyr til dette formålet, det brukes privateide dyr som er komfortable i undervisningssituasjonen.

3 Forventet nytteverdi
Det er stor verdi for undervisningen at man har muligheten til å utføre enke prosedyrer (som blodprøvetaking) på levende dyr i undervisningsøyemed (med eiers tillatelse).

4 Antall dyr og art
Aktuelle arter er hund og katt.

5 Hvordan etterleve 3R
Veterinærhøgskolen har gjennom mange år bygget opp en treningsklinikk med fantomer og annet utstyr som i stor grad erstatter bruk av levende dyr for trening. Ved trening for mer kompliserte prosedyrer, brukes i noen utstrekning døde dyr. Det er svært verdifullt for undervisningen å ha mulighet til å utføre enkel opplæring (som beskrevet her) også på levende dyr.