Forsøksdyr: Blokksøknad individmerking av fisk med PIT (Passiv Integrated Responder)


Godkjenningsdato 02.09.2020

Godkjenningsperiode 02.09.2020-01.09.2024

1 Individmerking av fisk brukes i forskning for å skille enkeltindivider, og samle data om enkeltindivider. Man søker her om en generell tillatelse til å PIT-merke kveite, rødspette, torsk, hyse, seiberggylt, grønngylt, bergnebb og ål som skal inngå i studier der denne merkingen er den eneste belastende prosedyren som dyrene blir utsatt for. Uten denne merkingen er forsøkende derfor ikke søknadspliktige.

2 Det forventes ingen skadevirkning av prosedyren

3 Muliggjør å koble data til enkeltindivider. Dette kan redusere behovet for antall dyr i forsøkene. Bruk av pit-merker er etablert metode og en blokkgodkjenning reduserer antall søknader og saksbehandlinger ved slik merking.

4 Torskefisk: inntil 350 pr år; ål: inntil 200 per år; kveite og rødspette: inntil 5500 per år; leppefisk inntil 3000 per år og rognkjeks: inntil 2000 pr år.

5 Merkingen gjøres etter etablert standard beskrevet i vedlegg til søknaden.
All fisk som merkes sedateres ihht til vedlegg for den enkelte art/famile.