Forsøksdyr: Bruk av dyr til undervisning ved stasjonærklinikken (copy)


Godkjenningsdato 24.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

1 Formål
Ved produksjonsdyrklinikken er det i undervisningssammenheng (veterinær og dyrepleier) tidvis behov for blodprøvetaking av dyr som er oppstallet. Dette er viktig både for tilegnelse og forbedring av praktiske, faglige ferdigheter, samt som et ledd i en utvidede diagnostiske undersøkelser på pasienter og klinikkens egne dyr.

2 Skadevirkninger
Det forventes ingen skadevirkninger på dyrene

3 Forventet nytteverdi
Veterinær- og dyrepleierstudenter gis mulighet til å tilegne seg nødvendige faglige ferdigheter.

4 Antall dyr og art
Søknaden gjelder klinikkens egne dyr (griser og en/to storfe) og pasienter (gris 100, storfe 20, sau 20, geit 10)

5 Hvordan etterleve 3R
Or yrkesfaglig opplæring skal studentene ha fått teoretisk gjennomgang av teknikken, samt øvd på fantom (treningsklinikken) før de under veiledning fra veterinærer og erfarne teknikere lære prosedyrene på levende dyr.Videre skal blodprøver i utgangspunktet tas av pasienter som trenger dette i videre diagnostikk- og behandlingsøyemed.