Forsøksdyr: Bruk av gjær som proteinkilde til melkekyr


Godkjenningsdato 21.11.2018

Godkjenningsperiode 17.01.2019-11.04.2019

I dag importeres over 90% av proteinråvarene i kraftfôr til norske husdyr til tross for at økt matproduksjon basert på norske ressurser er et mål i norsk landbrukspolitikk. Hensikten med dette forsøket er å teste ut gjær som en alternativ proteinkilde til importert soya i kraftfôr til melkekyr. Gjær kan produseres på sukker fra norske trær, og vil i fremtiden kunne bli en aktuell norskprodusert proteinkilde til bruk i fôr til husdyr i Norge. Forsøket vil bidra til å øke kunnskapen om nye, alternative og lokalt produserte proteinråvarer i fôr til husdyr. Dette vil ha stor samfunnsmessig nytteverdi fordi det vil kunne øke matsikkerheten i landet ved å gjøre oss mer uavhengig av importerte fôrråvarer. Det er også av stor vitenskapelig verdi og bidrar til økt kunnskap om råvarens effekt på ulike mekanismer knyttet til dyrehelse og produksjon. For å evaluere effekter av den nye råvaren skal det gjennomføres et fôringsforsøk med 48 melkekyr av rasen NRF i et løsdriftsfjøs. Forsøket vil vare i 12 uker. Dyra vil leve et normalt liv og ha fri tilgang til grovfôr, samt at de vil bli fôret på ett av tre ulike kraftfôr der hhv soya og gjær er proteinkilder. Det er ikke forventet noen skadevirkninger på dyrene. Dyras fôropptak og ytelse måles daglig. Det skal tas tre blodprøver og tre vomsaftprøver (ved bruk av sonde) av hvert dyr i løpet av forsøksperioden. For å etterleve krav om reduksjon er antall dyr et minimum med tanke på mål om signifikante resultater. Det vil som et supplement bli gjennomført et in vitroforsøk for å holde antallet forsøksdyr på et minimum og for å komplementere dyreforsøket med ytterligere informasjon. Forsøket vil raffineres med utgangspunkt i erfaring fra tidligere gjennomføringer av lignende forsøk.