Forsøksdyr: Cellulære virkningsmekanismer for hormoner, vekstfaktorer og nevrotransmittere (new 2020)


Godkjenningsdato 11.06.2020

Godkjenningsperiode 11.06.2020-10.06.2024

1. Formål
Prosjektet tar sikte på å avklare hvordan hormoner, vekstfaktorer og nevrotransmittere regulerer funksjonen i hjerte og lever. Dette for å øke vår forståelse om normalt og sykt vev og om mulig utnytte kunnskapen i behandling av sykdom.

2. Skadevirkninger
Prosjektet har ingen kjente skadevirkninger

3. Forventet nytteverdi
Prosjektet forventes å bidra til å avklare hvordan hormoner, vekstfaktorer og nevrotransmittere regulerer funksjonen i hjerte og lever. Dette vil øke vår forståelse om normalt og sykt vev. Der hvor det er mulig vil denne kunnskapen bli utnyttet i behandling av sykdom, spesielt hjertesykdommer og kreft..

4. Antall dyr og art
1280 Wistar-rotter
160 Sprague Dawley-rotter

5. Hvordan etterleve 3R

Erstatning ("replacement"): Det finnes ingen fullgod ikke-biologisk modell. Simuleringsmodeller er ikke egnet til å studere ukjente signalmekanismer.

Reduksjon ("reduction"): Reduksjon av antall forsøksdyr skjer først og fremst ved at det framstilles isolerte celler fra hjerte og lever. Dermed får man grunnlag for å gjøre mange observasjoner fra ett dyr. I tillegg er det utviklet en teknikk slik at man høster inntil 6 strips pr. hjerte for funksjonelle forsøk.

Raffinering ("refinement") skjer først og fremst ved bruk av isolerte/dyrkede celler fra de aktuelle organene. Kvalitetsforbedring av ulike analysemetoder bidrar stadig til ytterligere å redusere antallet forsøksdyr.