Forsøksdyr: COVID-19-dyremodell


Godkjenningsdato 27.10.2020

Godkjenningsperiode 27.10.2020-16.12.2023

1 Formål: Belyse mekanismen for surstoffmangel ved COVID-19-lungebetennelse og prøve ut behandling

2 Skadevirkninger for dyr: Stress reduseres ved at dyrene legges i narkose ved intramuskulær injeksjon Forsøk gjøres i dyp narkose av helsepersonell med lang erfaring fra narkose av både dyr og mennesker. Dyrene avlives etter endt forsøk mens de er i dyp narkose.

3 Forventet nytteverdi: Covid-19 er en verdensomspennende virusinfeksjon, og all ny kunnskap og behandlingsmuligheter vil ha enormt stor nytteverdi

4 Antall dyr og art: Norsk landsvin, antall 43, vekt 25 kg

5 Hvordan etterleve 3R: Hypotesen lar seg ikke prøve ut i mennesker fordi det kreves svært inngripende medisinering med potensielt alvorlige bivirkninger. Dukker og modeller foreligger ikke. Hypotesen må trolig testes ut i en levende organisme på størrelse med et menneske, hvor ACE2 er blokkert. Gode alternativer til utprøving på dyr er ikke funnet. Styrkeberegninger er utført, forsøkene utnyttes til blodprøvetaking for andre forsøk når det passer, instrumentering og kirurgi og narkose utføres av personell med betydelig klinisk erfaring fra både humanmedisin og forsøk med gris.