Forsøksdyr: CrowdMonitor


Godkjenningsdato 24.11.2020

Godkjenningsperiode 24.11.2020-15.03.2021

I forsøket det her søkes tillatelse til er målet å evaluere den eksisterende subjektive skalaen som beskriver intensiteter av trenging av Atlantisk laks av ulik størrelse i kar, justere den og vurdere nødvendigheten av å lage en skala der trenging vurderes under vann heller enn over vann, som er tilfelle med den eksisterende. Vi skal også teste ut gamle og potensielt nye helsebaserte velferdsindikatorer som kan bidra til å gi en objektiv bedømming av trenging. En trengingskala som er objektiv og gir en korrekt bedømming av trenging i kar er av stor verdi for næringen og til myndigheter for å gi klare retningslinjer for trenging som kan bidra til å begrense skadeomfanget av trenging. I forsøket vil vi bruke Atlantisk laks post-smolt (N = 1600). Startvekt på fisken vil være ca. 250 gram og vi forventer sluttvekt på ca. 700 gram. Fisken fordeles mellom 12 kar; ca. 133 fisk per kar. Ved innsett til fase 1 blir all fisk bli PIT-tagget, og 48 individer vil få in-operert hjertefrekvens loggere. Etter to uker akklimatisering vil fisken bli trengt i to timer på intensitet 1, 2, 3 eller 4 (4 x 3 grupper). Under fase 1 vil vi foreta 5 prøveuttak. Etter endt fase 1 blir restfisken sammenslått, og re-fordelt på 12 kar. Fisk med hjertefrekvens loggere blir avlivet og loggerne tatt ut.. Etter 10-12 uker restitusjon får 48 nye fisk loggere til fase 2, og fisken blir igjen trengt i to av intensitetene fra fase 1 i 1 eller 3 timer (fase 2). Forsøket vil i alt foregå ca. 15 uker. Vi ønsker å bruke levende dyr ettersom vi skal vurdere potensielle velferdsindikatorer som er spesielt egnede for trenging, dette vil ikke være mulig med modeller da responsen ikke er forutsigbar. Antall fisk er satt til et minimum og beregnet ut fra at vi trenger et visst antall fisk or å oppnå tetthet under trenging på 200-300 kg/m3, som er kommersielt reøevant. For å begrense belastningen til enkeltindivider vil ingen fisk blir prøvetatt mens de er levende, og de bedøves før avliving. Trenging vil påføre fisken stress, men fisk som viser tegn til skade eller så avvikende atferd at det anses utenfor av hva vi forventer å se ved trenging, vil disse individene umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet på rettmessig måte. Vannkvaliteten vil overvåkes og tilrettelegges for å unngå hypoksi og hyperkania. I forsøket vil vi utruste et maksimalt antall på 96 fisk, fordelt på to trenginger med hjertefrekvens loggere for å monitorere hjertefrekvens under trenging. Disse må opereres inn. Dette vil bli gjort av trent personale på bedøvd fisk.