Forsøksdyr: D2758: Eksponering av laks og lakselus for lavfrekvent lyd


Godkjenningsdato 04.05.2020

Godkjenningsperiode 05.05.2020-05.05.2023

Forsøkets formål er å undersøke hvorvidt lavfrekvent lyd kan brukes som et forebyggende tiltak, eller som behandling, mot lakselusinfestasjoner hos Atlantisk laks.

I forsøk 1 vil fiskene bli smittet med copepoditter av lakselus, som i løpet av forsøksperioden utvikles til adulte lakselus. I forsøk 2 og forsøk 3 smittes fiskene med hhv pre-adulte og adulte lakselus. Dette vurderes som moderat belastende. Gjennomgang av eksisterende litteratur og egne forsøk viser at metoden ikke er skadelig for laks.

Dersom teknologien viser seg å være effektiv som behandling eller forebygging mot lakselus vil det tilføre akvakulturnæringen et nytt og skånsomt hjelpemiddel i kampen mot lakselus.

Det søkes om totalt 880 laks fordelt på 3 forsøk. Forsøk 1: 480 Atlantisk laks, forsøk 2: 200 Atlantisk laks , forsøk 3: 200 Atlantisk laks.

Metodikken er brukt i forsøk med både lakselus og laks i mindre omfattende forsøk tidligere, og viser svært lovende resultater. Antallet dyr er holdt så lavt som mulig samtidig som man får robuste data fra forsøkene. Det benyttes duplikate kar i stedet for triplikate kar, og telling av lakselus på fiskene ved ulike tidspunkt gjennomføres ikke-dødelig for å redusere antallet fisk som behøves. All håndtering av fisk gjennomføres av trenet personell, og ved telling av lakselus vil fisken være ute av vann i svært kort tid. Smitte med lakselus gjennomføres uten håndtering av fiskene og med kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten.