Forsøksdyr: Digitalisering svømmebevegelser


Godkjenningsdato 25.03.2020

Godkjenningsperiode 25.03.2020-31.12.2021

1 Formål
Digitalisering av svømmebevegelser i fisk for validering av numerisk modell av svømmebevegelse og fremtidig kalibrering mot implanterte sensorer og forstå fiskeadferd.
2 Skadevirkninger
Svært små skadevirkninger. Små plastperler vil bli påsydd langs ryggen ryggen med ett enkelt sting for å ha målepunkter for digitalisering.
3 Forventet nytteverdi
Digitalisering av svømmebevegelser for å simulere adferd under ulike oppdretts-forhold.
4 Antall dyr og art
10-20 Atlantisk laks.
5 Hvordan etterleve 3R
En vil benytte så få fisk som mulig for å få pålitelige data. Det er registrert relativt store individuelle variasjoner i svømme-mønster og -kapasitet. For å få pålitelige data for en svømmemodell, vil en derfor benytte maksimalt 20 fisk til forsøket.