Forsøksdyr: Dyrking av lakselus 2018-2021


Godkjenningsdato 02.05.2018

Godkjenningsperiode 02.05.2018-09.08.2021

Resistens hos lakselus mot tilgjengelige avlusningmidler (pyretroider, organofosfater, avermektiner, hydrogenperoksid) er et økende problem i Norge. NMBU Veterinærhøgskolen er en del av Sea Lice Research Center (SFI) og skal blant annet identifisere resistensmekanismer mot de ulike behandlingsmetodene. For å gjøre dette trengs lakselus til bioassay, molekylærbiologiske undersøkelser og biokjemiske analyser. Eggstrenger vil bli satt til klekking, ført frem til copepodittstadiet og deretter smittet på laks. I de tilfellene hvor lakselus skal avles helt frem til adult stadium vil det bli gjennomført en tynning av lus på preadult stadium for ikke å overstige 10 lus/150gram. Lakselusmaterialet skal også benyttes i en studie der formålet er å utvikle en dyrkingsmetode for parasittene uten, eller ved minimal bruk av fisk.