Forsøksdyr: Effekt av fôr på sårheling


Godkjenningsdato 08.09.2020

Godkjenningsperiode 21.09.2020-31.10.2020

1 Formål
Forsøkets formål er å teste effekter av en kilde til DHA på sårheling hos laks

2 Skadevirkninger
Fisken vil bli brukt i et 5 ukers sårhelingsforsøk hvor hver fisk påføres to sår i huden i form av en "punch"-biopsi, samt et klipp i halefinnen. Fisken vil bli merket med PIT-tag.

3 Forventet nytteverdi
Marine omega-3 fettsyrer er en begrenset ressurs. Begrensning i mengde DHA i fôret til laks har ulike negative effekter på laksens helse og velferd. Blant observasjonene er negative effekter på barrierevev, som hud. Det er derfoir viktig å undersøke hvorvidt ekstra tilsats av DHA kan forbedre sårheling i laks.

4 Antall dyr og art
Det vil i forsøket bli brukt 150 atlantisk laks fra et fôringsforsøk med 3 dietter, 50 fisk per diettgruppe.

5 Hvordan etterleve 3R
Det finnes ingen alternativ til in-vivo forsøk.Kunnskap om variasjon i respons er utilstrekkelig for en god styrkeanalyse. Valg av antall fisk er gjort basert på erfaring. All håndtering av fisken vil bli utført mest mulig skånsomt av erfarne, kompetente teknikere.