Forsøksdyr: Effekt av vaksine X


Godkjenningsdato 03.09.2018

Godkjenningsperiode 03.09.2018-01.04.2020

Formål:
Vise effekt av vaksine mot ulike sykdommer på laks.
Effektforsøket skal gjøres for å få data for beskyttelse av vaksinene mot ulike sykdommer.

Fisken kjeve/finneklipping og vaksinen injiseres intraperitonealt. 6 uker etter vaksinering smittes fisken med agens x ved ip-smitte eller badsmitte. Deretter observeres mortalitet og morbiditet på fisken.

En andel av fisken (kontrollgruppene) forventes å bli syke/dø. Detter er betydelig belastende men humane endepunkter vil bli anvendt for å minske belastning på forsøksdyrene.

Vaksiner mot sykdommer er av samfunnsmessig nytteverdi.

Totalt antall dyr: 580 lakseparr

God fiskevelferd tilstrebes i forsøket så langt det lar seg gjøre. Humane endepunkter anvendes.