Forsøksdyr: Effekt av vaksiner etter smitte med laksesykdom


Godkjenningsdato 07.06.2018

Godkjenningsperiode 18.06.2018-18.06.2020

Søknaden omhandler flere forsøk hvor effekten av vaksiner mot en alvorlig laksesykdom skal testes. Formålet er å identifisere en vaksine-kandidat med tilstrekkelig effekt til at kommersialisering er realistisk. Det er forventet at involverte dyr utvikler histopatologiske forandringer i moderat grad, men ingen dødelighet. Nytteverdien er potensielt stor, dersom en effektiv vaksine-kandidat identifiseres. Det vil benyttes 3500 Atlantisk laks (10-50 g ved vaksinering). Vi har allerede testet kandidatene in vitro og funnet at de har interessante egenskaper. Forsøkene er designet og optimalisert mtp antall dyr basert på resultater fra tidligere forsøk.