Forsøksdyr: Effekttesting av vaksiner til laks


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 04.09.2018-04.09.2022

Formålet med forsøket er å dokumentere effekt av vaksiner til laks. Dette foregår ved at prestasjonen til vaksinerte og uvaksinerte grupper sammenlignes i smitteforsøk.

Det er søkt om å anvende totalt 3600 laks. Den samfunnsmessige nytteverdien av arbeidet med å utvikle nye og forbedrede vaksiner til fisk er betydelig. Det legges vekt på at en vaksine i størst mulig grad skal beskytte mot sykdom, samtidig som den gir minimalt med bivirkninger.

Det eksisterer ikke relevante alternativer som gjør det mulig å evaluere den reelle effekten av en vaksine uten bruk av levende dyr. Det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring, og forsøket er derfor klassifisert som «betydelig belastende» i henhold til forsøksdyrforskriften. Smittet fisk som befinner seg i sykdommens terminale fase vil tas ut av forsøket og avlives på human måte, og forsøket vil slik etterstrebe å ikke anvende død som endepunkt. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.