Forsøksdyr: Etablering og passering av xenografter i nude mus


Godkjenningsdato 17.01.2018

FORSØKSSAMMENDRAG

I Forsøkets formål
Å etablere humane tumorxenografts i athymic nude mus.

II Forventet skadevirkning på dyrene
Det forventes lite til kortvarig moderate smerter.

III Forventet nytteverdi
Humane tumor xenografter i mus brukes til preklinisk utprøving av nye legemidler, samt til biologiske studier av kreftsykdom i reproduserbare forsøk.

IV Antall og type dyr
1025 Athymic nude mus

V Info om etterlevelse av 3R:
Erstatning:
Tilgangen til ferskt pasientmaterialet er begrenset. Ved å etablere og passere humane tumorer som xenografter i mus får man bedret tilgang til primærtumor.

Reduksjon:
I perioder hvor de enkelte xenograftmodellene ikke er i bruk, fryses de ned i vevsmedium på flytende nitrogen. Den enkelte xenograftlinjen passeres i et lavest antall mulige dyr, som regel 2 stk per passasje. Xenografter som har dårlig tumorigenesitet etter nedfrysing i nitrogen eller er i aktivt bruk, vil være mere besparende (i forhold til antall dyr) å holde gående enn å ta opp fra nitrogentanken før hver forsøkserie.

Raffinering:
Det dyreteknikniske personalet forbedrer stadig sine teknikker. Godt kontrollerte
miljøparametre som standarisert temperatur, fuktighet og lys, samt bra rutiner mht. smittevern, skal føre til gode miljøbetingelser for dyrene. Dyrene får gnagepinner, papphus/plastrør og redemateriale (papir) som miljøberikelse ved hvert burskift. Det brukes gassanestesi ved passering, da dette, samt oppvarmet bordplate, forhindrer nedkjøling av dyrene. Samtidig gir gassanestesi god analgetisk og myorelakserende effekt.