Forsøksdyr: Finneklipping som identifisering av fôrgrupper


Godkjenningsdato 22.10.2018

Godkjenningsperiode 29.10.2018-25.01.2019

Formålet med forsøket å evaluere hvilken effekt ulike kombinasjoner av fôr før og etter smoltifisering har på laksens ytelse, både i forhold til vekst, osmoregulering og immunstatus. I ferskvannsfasen planlegges det å gi fisken 6-8 ulike dietter med 3-4 replikate kar per diett. I sjøvannsfasen vil hver av disse diettgruppene gis én av to dietter. Vi må derfor blande halvparten av fisken fra 2 kar. I sjøvannsfasen av forsøket vil det i ett kar være 2 fiskegrupper med ulik bakgrunn. For å visuelt kunne skille fisken ved prøveuttak, ønsker vi å klippe fettfinnen på halvparten av forsøksfisken.I tillegg ønsker vi og å PIT tagge fisken for å følge hvert individ gjennom hele forløpet, og gi statistisk sett ett sterkere data sett. Det gjør det og mulig å redusere antall individer brukt og reduserer håndteringen av fisken under uttak. Totalt vil det bli pit tagget 2400 fisk i forsøket og finnklippet 1200 fisk.