Forsøksdyr: Fôrforsøk med lakselus


Godkjenningsdato 22.05.2018

Godkjenningsperiode 22.05.2018-31.12.2020

Lakselus utgjør i dag en av de største utfordringene for oppdrett av Atlantisk laks, Salmo salar L, og det er stort behov for flere verktøy i kampen mot lakselusen. Forekomst av lakselus og økt smittepress mot laks i norsk oppdrett fører til en betydelig reduksjon i fiskens helsetilstand, og en rekke avlusningsmidler og avlusningsmetoder er i bruk eller under utvikling i dag, blant annet spesialtilpasset fôr.

Hensikten med dette forsøket er å undersøke om vanlig laksefôr coatet med et middel som virker negativt på lakselus vil redusere påslag og utvikling av lakselus på atlantisk laks.

Det er planlagt et pilotforsøk hvor det benyttes 120 atlantisk laks (>130 gram) fordelt på 4 kar (30 fisk per kar, duplikater). Det benyttes samme type fôr i alle karene, men fôret i 2 av karene er coatet med et middel mot lakselus. Etter en periode med akklimatisering og fôring med forsøksfôr vil laksen bli smittet med lakselus.

Ved tegn på respirasjonsproblemer eller unormal adferd som tap av likevekt, sturing\sviming, sår, mørkfarging eller lignende hudforandringer vil fisk som viser slike tegn bli tatt ut av forsøket og avlivet med slag mot hodet. Ved avslutning av forsøk vil fiskene avlives med overdose av bedøvelse (metacain), >80-135 mg/L.