Forsøksdyr: Fôrforsøk med lakselus og P. perurans


Godkjenningsdato 26.06.2018

Godkjenningsperiode 26.06.2018-20.06.2020

Forsøkets formål er å undersøke hvorvidt noen av fôrtilsetningene vil bidra til å i) redusere påslag av lakselus-copepoditter, og ii) redusere alvorlighetsgraden av smitte med Paramoeba perurans (fører til amøbegjellesykdom, AGD).

Lakselus utgjør i dag en av de største utfordringene for oppdrett av Atlantisk laks, Salmo salar L. Forekomsten av lakselus og økt smittepress i norsk oppdrett fører til en betydelig reduksjon i fiskens helsetilstand. I dag er en rekke avlusningsmidler\-metoder i bruk, men det er fortsatt en stor utfordring med nedsatt følsomhet mot eksisterende legemidler, og mekanisk behandling som kan være belastende for fisken. Amøbegjellesykdom har fått mye fokus både i Norge og internasjonalt de siste årene, og sykdommen kan føre til både nedsatt fiskevelferd og i enkelte tilfeller høy dødelighet. Det jobbes aktivt med å finne alternative, mer skånsomme behandlings-\kontrollmetoder, blant annet styrking av fiskehelse gjennom fôrtilsetninger.

Det søkes om å benytte totalt 420 atlantisk laks. Fisken blir først fôret med forsøksdietter i en periode, før de blir delt inn i grupper som enten smittes med lakselus, eller med P. perurans.