Forsøksdyr: Forlengelse av In vivo infeksjon av mus (villtype C57Bl/6, C57Bl/6 lcn2 knockout) med Mycobacterium avium og mycobacterium smegmatis (copy)


Godkjenningsdato 11.09.2018

Godkjenningsperiode 11.09.2018-01.06.2019

Mykobakterium avium er en opportunistisk patogen som gir sykdom i mennesker som av ulik grad har nedsatt immunforsvar, og behandlingen er langvarig (2 år+), har dårlig effekt og det er ingen vaksine laget spesielt for beskyttelse mot M. avium. Bedre forståelse av M. avium sykdom er viktig for utvikling av mer effektiv behandling og en vaksine rettet mot utsatte pasientgrupper. Formålet med prosjektet er å kartlegge aspekt av medfødt og adaptiv immunitet i mykobakterie-infeksjoner. Spesielt vil vi se på mekanismer som vil ha betydning for vaksineutvikling som adjuvanseffekter og antigenpresentasjon. Vi vil også identifisere gener hos de patogene bakteriene som er viktig for å gi sykdom. Forlengelsen av prosjektet søkes fordi vi har sendt inn manuskript for publisering av resultatene og for å få publisert krever journalen at vi gjennomfører noen kontrollforsøk. Forlengelsen gjelder kun forsøksserie 4 som omfatter vaksinasjon av mus etterfulgt av infeksjon med Mycobacterium avium i 4-8 uker. For dette behøves 60 C57Bl/6 mus. M. avium gir systemisk infeksjon i musene men med begrenset skadevirkning. For uttesting av vaksine er det per i dag ingen god erstatning for in vivo dyremodeller. Vi begrenser likevel omfanget av denne typen forsøk ved å gjøre betydelige studier in vitro i cellekulturer for å optimalisere vaksine-kandidatene vi til slutt tester i dyr.