Forsøksdyr: Forsknings- og utviklingsforsøk med patogen I (2018-2020)


Godkjenningsdato 29.11.2018

Godkjenningsperiode 29.11.2018-30.01.2020

Denne søknaden omhandler produktdokumentasjon for vaksiner mot sykdom forårsaket av patogen I (vedlegg 1). Dette vil omfatte 1) videreutvikling og forbedring av eksisterende smittemodell og 2) smitteforsøk med patogen I for å vurdere stabilitet av lagrede vaksiner (bestemmelse av såkalt shelf-life) og test av nylig produserte vaksiner (såkalt batch release/potency forsøk).

Forsøkene det søkes om er myndighetspålagte og nødvendige for å opprettholde markedsføringstillatelse for produktet.

Total søkes det om godkjenningen for bruk av 2520 Atlantisk laks.

Gruppestørrelse i hvert forsøk er ihht myndighetspålagte krav. Søker har lang erfaring med slike forsøk og har innarbeidet gode rutiner for skånsom håndtering av fisken under forsøket. Fisken vil bedøves før merking.