Forsøksdyr: Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L


Godkjenningsdato 12.06.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-01.08.2019

PHARMAQ er en av verdens ledende leverandører av vaksiner til fisk. For å kunne utvikle vaksiner mot nye patogener, og for å videreutvikle og forbedre eksisterende vaksiner, bruker PHARMAQ mye ressurser på forskning og utvikling. Denne søknaden omhandler et prosjekt som har som hensikt å utvikle vaksiner mot ulike varianter av patogen L (se vedlegg 1).

Effekt blir hovedsakelig målt ved sammenligning av mottakelighet/sykdomsutvikling/dødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte grupper. Patogen L kan gi betydelig belastningsgrad både i labforsøk og ved utbrudd i felt, og grad av belastning på dyrene i forsøkene vil variere fra betydelig (for ubeskyttede kontrollfisk og fisk vaksinert med vaksiner som ikke gir full beskyttelse) til mild (for fisk vaksinert med helt effektive vaksiner). Forsøkene har stor samfunnsmessig nytteverdi ettersom man kan utvikle nye og forbedrede vaksiner mot Agens L som er et alvorlig velferdsproblem og en økonomisk utfordring hovedsakelig i oppdrett av Atlantisk laks, men også i oppdrett av andre fiskearter.

Det søkes om bruke av inntil 2810 Atlantisk laks til dette prosjektet. De 3R'ene vil etterleves ved å benytte statistiske hjelpemidler for å bestemme riktig antall dyr som trengs for hvert enkelt forsøk (mange nok til å få pålitelige resultater men ikke flere enn det som trengs), bedøvelse før håndtering av forsøksfisken, samt overvåkning av fisk og bruk av humane endepunkter der det er mulig for å unngå unødvendig belastning på individene i forsøkene (avlivning av syk fisk).