Forsøksdyr: Fossefall og miljøvennlig kjemkalium mot lakselus


Godkjenningsdato 01.02.2018

Godkjenningsperiode 15.02.2018-20.03.2018

Tidligere har Nordfjord Laks AS i samarbeid med Lutra AS gjennomført et forprosjekt som har undersøkt en avlusingsmetode ved bruk av nytt miljøvenleg kjemikalium, heretter kalt "Chem". Arbeidet med prosjektet har ført fram til patentering av to metoder for lakselusbehandling.

Tidligere gjennomført prosjekt har vist at spyling med ferskvann med stort volum i moderat trykk - et kunstig fossefall - kan benyttes som en skånsom, men effektiv tilleggsbehandling til badebehandling i ferskvann og behandling med oppvarmet vann (thermolicing), uten negative effekter på helse eller velferd.

Formålet med dette omsøkte forsøket er å estimere behandlingseffektivitet av ulike kombinasjoner av Chem i 2 ulike doser og spyling med fossen. Det forventes ingen skadevirkninger på forsøksdyrene. Økt behandlingseffektivitet uten skadevirkninger på fisken vil øke tiden mellom behandlinger og redusere smittepresset på annen fisk i området. Mulighet for redusert behandlingstid og dose vil redusere risikoen for skadevirkninger av Chem-behandling på fisken. 144 laks (postsmolt ca 300g) infiseres med lakselus og holdes til disse har nådd bevegelig stadium. Fisken behandles deretter med ulike behandlingskombinasjoner. Forsøket gjennomføres i løpet av 1 dag. Fiskens holdes 48 timer etter gjennomført forsøk for å sikre at behandlingen ikke gir dødelighet. Uttesting av metoden må gjøres på levende fisk.