Forsøksdyr: Fotokjemisk internalisering (PCI) av mRNA-baserte vaksiner med forskjellige typer modifisert mRNA og nanopartikkelbaserte formuleringer


Godkjenningsdato 31.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-31.05.2022

Formålet med dette forsøket er å videreutvikle PCI-teknologien for bruk i mRNA-baserte vaksiner og mulige andre applikasjoner for mRNA-levering til hud og tumorer.
Det er et behov for utvikling av mer effektive kreftvaksinasjonsstrategier. Vi forventer at PCI-baserte vaksinasjonsstrategien med mRNA kan overføres på flere typer mRNA-baserte vaksiner og andre kreftformer. Det er et sterkt ønske i litteraturen etter effektive metoder for bedre intracellulær levering av mRNA in vivo. Grunnet dette forventer vi at prosjektet har høy vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi.

Dyrene vil bli injisert med en mRNA-basert vaksineformulering eller rapportørprotein mRNA i huden eller i tumor, og injeksjonsstedet vil bli belyst for å forbedre leveringen av mRNA til målcellene. Effekten av behandlingen vil bli målt ved å analysere blodprøver for forekomst av antigenspesifikke immunceller ved flow cytometri. I dyr hvor rapportørprotein-mRNA blir brukt, vil effekten bli analysert ved in vivo fluorescence imaging eller ved et enzymatisk assay på tumorekstrakter. Ved forsøk i tumormodeller vil i noen tilfeller også tumorveksten bli fulgt.

Basert på erfaringer fra tidligere FOTS-forsøk forventes lave til moderate skadevirkninger på dyrene. Tumormodellene som skal brukes metastaserer ikke. Små sårdannelser i vaksinasjonsområdet pga. av betennelsesreaksjoner forventes som en naturlig konsekvens av behandlingen og eventuelle immunreaksjoner (observert også klinisk i pasienter). Men, sårhelingen er rask og god.

Vi ønsker å bruke totalt 845 mus (stamme: C57BL/6JRj). Kravene om 3R følges ved å bygge på tidligere erfaringer: For å kunne studere den samlede immunresponsen ved en vaksinering og simulere betingelsene i menneske er det nødvendig å gjøre forsøk i levende dyr. Et lite antall mus i hver gruppe blir brukt i initierende forsøk, og gruppene kan eventuelt bli utvidet ved behov. Dyrene blir lagt i anestesi under lysbehandlingen og blir tett overvåket under og etter behandling.