Forsøksdyr: Friske høns som blodgivere


Godkjenningsdato 15.01.2018

Godkjenningsperiode 15.01.2018-15.01.2022

Forsøkets formål er å tappe blod fra høner til bruk i diagnostiske tester.

Veterinærinstituttet har i en årrekke brukt høneblod til testing for svine- og fugleinfluensa og Newcastle disease med hemagglutinasjonsinhibisjonstest (HI-test). HI-testene er anbefalt av World Organisation for Animal health. Testen anses som nødvendig for å utføre diagnostikk for de nevnte agens ved beredskap, overvåkning og sykdomsoppklaring. Testing for de nevnte sykdommene er pålagt av Mattilsynet.

Blod tappes fra vingevenen på hønene, og det tas ca. 5 ml hver gang/høne. Selve uttaket går raskt og er dermed forbundet med kortvarig smerte. Det er liten fare for komplikasjoner etter bloduttak.

Det skal brukes åtte høner av rasen Hvit Lohman ved hver blodtapping. Det tas ut blod fra hver høne hver fjerde uke. Blodet som benyttes i HI-testen må være ferskt (ikke eldre enn 14 dager), og er derfor ikke aktuelt å lagre lengre enn dette eller å fryse. Det tas blod fra høyre og venstre vingevene annenhver gang, for å minimere risikoen for reaksjoner etter eventuelle hematomer. Håndteringen foregår skånsomt og utføres av trent personell.

Veterinærinstituttet følger til enhver tid anbefalingene om diagnostiske tester fra OIE, og vil bruke tester uten blod der dette er mulig. Det tas kun blod fra hønene ved behov.