Forsøksdyr: Funksjonelt fôr mot HSMB


Godkjenningsdato 15.12.2020

Godkjenningsperiode 11.01.2021-30.04.2021

Piscine orthoreovirus (PRV) er vidt utbredt i oppdrettslaks og er assosiert med hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB); den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Til tross for at både viruset og sykdommen har vært kjente i mange år, finnes det per i dag ingen spesifikke tiltak som målrettet reduserer mengden PRV og HSMB i norsk oppdrettsnæring.
HSMB i laks gir betennelse og celledød i hjertet. Slike skader kan oppstå uten at man ser klinisk sykdom, og kan være der før og etter sykdomsutbrudd. Fisken kan også ha betennelse i skjelettmuskulatur.

HSMB har likhetstrekk med PD og CMS ved at infeksjonen gir forandringer i hjertemuskulaturen som er karakterisert ved uttalte betennelsesforandringer, og PRV infeksjon gir ikke endringer i skjelettmuskulatur. BioMar har i tidligere forsøk ved VESO Vikan og i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen funnet at fôr med bl. a. krillmel reduserer alvorligheten (graden) av inflammasjon i hjertet forårsaket av disse sykdommene. Fôr basert på denne kunnskapen er blitt positivt mottatt av oppdrettere og salgsvolumet har vært økende. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke om fôr med krillmel har en lignede positiv effekter på HSMB som på PD.

1 Formål: Prosjektet vil gi kunnskap og resultater som vil brukes til å utvikle nye funksjonelle fôr som kan 1) redusere inflammasjon i hjerte forårsaket av HSMB, 2) forbedre regenerering etter infeksjon og 3) øke kunnskap om de underliggende mekanismer i regenerering av hjertet. Målet er å evaluere effekten av krillmel/olje på forekomst og grad av betennelse i hjertemuskel i laks.

2 Skadevirkninger: Det forventes moderat skadevirkninger i smittet fisk. Ingen dødelighet er forventet ved smitte med PRV men noen fisk kan utvikler milde forandringer i hjerte.

3 Forventet nytteverdi: Prosjektet vil gi kunnskap og utvikling av et funksjonelt fôr som kan redusere dødelighet og tap av vekst forårsaket av HSMB.

4 Antall dyr og art: 1484 stk Atlantisk laksesmolt.

5 3R: Forsøket må gjennomføres med bruk av levende fisk da målsettingen er å evaluere vertens respons på moduleringen av inflammasjonsresponsens på tilsetting av komponenter fra krill i fôret til laks. Det finnes ingen etablerte og validerte in vitro metoder for å vurdere modulerende effekt av fôrkomponenter på betennelsesresponsen.