Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot HSMB hos lakseparr


Godkjenningsdato 30.06.2020

Godkjenningsperiode 01.07.2019-31.12.2021

Prosjektets formål er å teste genetisk mottagelighet for HSMB (smittsom hjerte - og skjelettmuskelbetennelse) i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in vivo med etablerte smittemodell. Det skal brukes inntil 3400 lakseparr som kohabitanter. I tillegg er det maks 20% sheddere (totalt inntil 680 stk). Totalt 4080 fisk. Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å
generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke men veldig få vil dø.
Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. HSMB er en av de alvorligste sykdommene i lakseoppdrett. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for videre
genomisk seleksjon.
Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.