Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot HSMB i laksesmolt


Godkjenningsdato 07.11.2018

Godkjenningsperiode 10.01.2019-31.12.2019

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot HSMB(PRV) i familier med ulik genetisk bakgrunn. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der en gruppe laks injiseres PRVvirus og settes sammen med familiegruppene.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot smittsom hjerte - og skjelettmuskelbetennelse i familiegrupper av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og skille ut virus. Det forventes liten grad av synlig sykdom og død, men sykdom påvises ved undersøkelse av organprøver. Antatt skadevirkning er moderat.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. 1000 laksesmolt + 200 sheddere vil inngå i prosjektet.
Dersom syke og døende individer observeres vil disse bi tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.