Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot ILA


Godkjenningsdato 29.06.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-31.12.2019

Forsøkets formål er å teste kinetikk ved sykdomsoverføring i ulike laksefamilier med genetisk ulik mottagelighet mot Infeksiøs lakseanemi. Forsøket gjennomføres in-vivo med en etablert smittemodel. Det skal brukes 2395 x 2+ 168 lakseparr (4968 til sammen ) i et prosjektet som går over 2 år. Antall dyr er begrunnet i oppsett med vaksinert andel og fisk til prøveuttak for å se på overføring av smitte. Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. ILA er en sykdom vi ønsker å ha under kontroll i fiskeoppdrett. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.