Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr


Godkjenningsdato 07.05.2018

Godkjenningsperiode 07.05.2018-01.11.2018

Forsøkets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Infeksiøs lakseanemi i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in-vivo med en etablert smittemodel. Det skal brukes inntil 2400 lakseparr som kohabitanter. I tillegg er det 20 % sheddere (totalt 480 stk). Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. ILA er en sykdom vi ønsker å ha under kontroll i fiskeoppdrett. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for genomisk seleksjon. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.