Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot ILA og PD hos lakseparr


Godkjenningsdato 29.06.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-31.12.2018

Prosjektets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Infeksiøs lakseanemi og Pancreas disease i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in-vivo med etablerte smittemodeller. Det skal brukes 7000 lakseparr som kohabitanter. I tillegg er det 13% sheddere til ILA-smitte (390) og 20 % sheddere til PD-smitter (totalt 800 stk). Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. ILA og PD er en sykdom vi ønsker å ha under kontroll i fiskeoppdrett. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for genomisk seleksjon. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.