Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot IPN i laksesmolt


Godkjenningsdato 30.06.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-31.12.2021

Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet for infeksiøs pankreasnekrose i laksefamilier med ulik genetisk bakgrunn. Det benyttes en etablert smittemodell der en gruppe laks injiseres med IPNV (sheddere) og settes sammen familiegruppene. Sheddere vil skille ut IPNV og gi vannbåren smitte.
2300 laksesmolt og 460 sheddere (smolt) vil inngå i testen.
Skadevirkninger hos fisk som blir syk er betydelig.
Forsøket har samfunnsmessig nytteverdi; resultatene vil bidra til økt naturlig motstandskraft mot IPN hos fremtidige generasjoner av laks.
3 R: Antall fisk er redusert basert på dokumentasjon fra tidligere forsøk. Vevsprøver gir informasjon om utvikling av sykdommen kan føre til at forsøk kan avsluttes på tidligere stadium og dermed at færre fisk lider. Humane endepunkter benyttes.