Forsøksdyr: Hagfish slime components for development of particle motion models through mucus and mucus-gels.


Godkjenningsdato 20.11.2020

Godkjenningsperiode 20.11.2020-19.11.2024

1 Formål
Formålet med prosjektet er å generere ny kunnskap om partikkelinkorporering og -bevegelse i slimet som utsondres av slimål (Myxine glutinosa)

2 Skadevirkninger
Prosjektet har ingen kjente skadevirkninger.

3 Forventet nytteverdi
Prosjektet vil gi ny verdifull kunnskap som kan benyttes innen næringsmiddelkjemi, næringsmiddelprosessering og materialkjemi.

4 Antall dyr og art
Prosjektet krever slim fra 100 forsøksdyr av arten slimål (Myxine glutinosa) per forsøksserie. Forsøkserier vil gjentas 4 ganger i året over en 3-årsperiode som del av et PhD-arbeid, tilsammen 1200 dyr.

5 Hvordan etterleve 3R
Det finnes ingen alternativer til forsøk på levende dyr. Mengden dyr som behøves er begrenset oppover av mengden slim som er nødvendig for å utføre forsøkene. Antall individer er redusert ved at hvert individ "melkes" for slim 3 ganger.